Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego

7 kwietnia 2011 r. pożegnaliśmy prof. dr. hab. n. med. Huberta Kwiecińskiego – wybitnego profesora i specjalistę w zakresie neurologii, od początku drogi zawodowej związanego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego w latach 1990-2011. 

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Kościele Ojców Dominikanów i na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Konstancinie-Jeziornej uczestniczyły władze Uczelni w osobach: Rektora prof. Marka Krawczyka, prof. Anny Kamińskiej – Prorektor do spraw Kadr, związanej z Katedrą i Kliniką Neurologii, dr hab. Sławomira Nazarewskiego – Prorektora do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem oraz Kanclerz Małgorzaty Kozłowskiej.

W ostatniej drodze towarzyszyły Panu Profesorowi Władze macierzystego I Wydziału Lekarskiego z Dziekanem prof. Mirosławem Wielgosiem na czele. Do świątyni na nabożeństwo żałobne przybyło bardzo wielu członków społeczności akademickiej, współpracowników, kolegów neurologów oraz studentów Pana Profesora.

Wieniec w imieniu własnym, Senatu, studentów i całej Społeczności akademickiej złożył Rektor w asyście Prorektorów oraz Kanclerza naszego Uniwersytetu, zaś w imieniu macierzystego Wydziału Profesora – Dziekan prof. Mirosław Wielgoś.

„Przybyliśmy dzisiaj do Kościoła Ojców Dominikanów, aby towarzyszyć w ostatniej ziemskiej drodze Profesorowi Hubertowi Kwiecińskiemu, który odszedł nagle, niespodziewanie, pozostawiając nas wszystkich w żalu i niedowierzaniu.

Żegnamy Profesora, który całe życie związany był z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W naszej Uczelni w roku 1972 z wyróżnieniem ukończył studia, w niej zdobywał kolejne stopnie naukowe i awanse zawodowe, realizował pasję naukową, promował doktorów i habilitantów, przekazywał wiedzę studentom(...)Głęboko poruszony Żegnam Pana, Panie Profesorze, w imieniu Władz Uczelni, Senatu, studentów i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękujemy Profesorze za wszystko co uczyniłeś dla naszej Uczelni, dla polskiej neurologii. Spoczywaj w pokoju”
 – żegnał Pana Profesora Rektor prof. Marek Krawczyk.

Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś w niezwykle ciepłych słowach pożegnał Pana Profesora. Przytoczył także fragmenty listu, jaki spontanicznie po otrzymaniu wiadomości o śmierci Profesora napisali Jego studenci. W imieniu Katedry i Kliniki Neurologii głos zabrała Prorektor prof. Anna Kamińska, która podkreślała, jak ważną Postacią był i pozostanie Profesor dla Zespołu, z którym na co dzień pracował. Pana Profesora żegnali przedstawiciele kolegów neurologów i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Prof. Hubert Kwieciński został pochowany na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Konstancinie-Jeziornej.

                                                                                               Marta Wojtach

                                                                                               Rzecznik Prasowy

 

Fot.: Ireneusz Rudnicki i Wanda Widomska

Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Pożegnanie Prof. dr. hab.n. med. Huberta Kwiecińskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter