Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

W Centrum Dydaktycznym WUM w dniach 8-9 kwietnia odbyło się V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, zorganizowane przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii wraz ze Studenckim Kołem Naukowym przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.  

Wydarzenie, którego celem jest wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w dziedzinach nauk o zdrowiu, zostało objęte honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy – prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Ministerstwa Zdrowia oraz Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marka Kulusa.

W imieniu prof. Bolesława K. Smolińskiego – Kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii gości przywitała dr Grażyna Dulny. Wyraziła ona dumę i uznanie dla studentów – współorganizatorów sympozjum za wybór tak ważnych i dojrzałych tematów do dyskusji. Dodała, że należy pamiętać, iż oprócz „doktora od ciała” i „doktora od duszy” jest także „doktor od populacji”, który bierze na siebie niemałą odpowiedzialność zarządzając dużą liczbą osób, ale ma ogromną satysfakcję z faktu, że w wyniku jego działań społeczeństwo jest coraz zdrowsze.

Kilka słów do zebranych skierowała również Anna Olszewska z firmy GlaxoSmithKline – organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mam haka na raka”, która podziękowała studentom WUM za ich czynne zaangażowanie w ten projekt. Podkreśliła także istotną rolę programu w mobilizowaniu młodzieży do podejmowania szeregu działań aktywizujących ich własne środowisko do wali z rakiem.

W trakcie dwóch dni sympozjum odbyły się trzy sesje tematyczne: „Zdrowie publiczne w teorii i praktyce”, „Środowiskowe uwarunkowania zdrowia” oraz „Współczesne trendy w edukacji w zdrowiu publicznym”. Organizatorzy sympozjum rozstrzygnęli również konkurs na najlepszą pracę studencką Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2011 roku. Wyróżnienie otrzymali: Mateusz Sokolnicki, Łukasz Zdeba i Miłosz Jastrzębski za pracę pt.: „Propagowane sposoby uzdrowienia polskiej służby zdrowia"; oraz Mateusz Grajek, Sandra Kryska i Anna Rej za pracę „Wiedza i możliwości pedagoga w diagnostyce stosowania dopalaczy wśród gimnazjalistów”. Nagrodę główną – publikację w „Polskim Przeglądzie Nauki o Zdrowiu” otrzymał zespół w składzie: Diana Wolańska, Beata Jabłonowska i Longina Kłosiewicz-Latoszek za studium: „Zależność między dietą bogatą w cukry proste a hipertriglicerydemią u osób z prawidłową i nadmierną masą ciała”. 

 

Fot.: Marek Kołaszewski

V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
V Studenckie Sympozjum Naukowe – Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter