Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

„Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu krążenia” to hasło tegorocznych Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, które odbyły się 15 i 16 kwietnia w Centrum Dydaktycznym WUM. Organizatorem wydarzenia był Zakład Żywienia Człowieka wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk. 

W tym roku po raz pierwszy sympozjum „Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka” zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich – konferencję naukowo-szkoleniową – zorganizowali pracownicy Zakładu Żywienia Człowieka, drugą zaś – konferencję studencką – członkowie Koła Naukowego Dietetyków.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, a zarazem Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. Zdzisław Wójcik. Podkreślił on istotną rolę sympozjum, dzięki któremu możliwe jest wykazanie łączności pomiędzy medycyną a dietetyką – kierunkami, które powinny wzajemnie się uzupełniać. Dziekan skierował także słowa uznania pod adresem prof. Bruno Szczygła – jednego z propagatorów leczenia żywieniowego w Polsce, za wniesienie znaczącego wkładu w stworzenie standardów nauczania na studiach I i II stopnia kierunku dietetyka, sporządzanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będących jednocześnie podstawą do przygotowywania przez Uczelnię autorskich programów nauczania. W imieniu JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marka Krawczyka gratulacje za stworzenie tak unikalnego w skali kraju forum do dyskusji na temat żywienia człowieka złożył Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr Sławomir Nazarewski.

Podczas dwóch dni konferencji odbyły się 4 sesje, w trakcie których studenci oraz pracownicy naukowi z naszego Uniwersytetu, Instytutu Żywności i Żywienia, Centrum Zdrowia Dziecka i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawili 21 referatów, poruszających problematykę związku pomiędzy sposobami żywienia a występowaniem chorób układu krążenia i chorób sercowo-naczyniowymi. Ważnym elementem programu była sesja plakatowa prac przygotowanych przez pracowników instytucji medycznych i studentów. 

 

Fot.: Michał Teperek
Fot.: Marek Kołaszewski

III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter