Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

V Wiosna z Fizjoterapią

W piątek, 15 kwietnia w Centrum Dydaktycznym WUM odbyło się V Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych – „Wiosna z Fizjoterapią”, zorganizowane przez Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego oraz Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie.  

Tematem tegorocznego Sympozjum były aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji. Szczególną uwagę poświęcono badaniom podstawowym w fizjoterapii i rehabilitacji oraz rehabilitacji w geriatrii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, zaś patronat naukowy Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. W sympozjum z ramienia Władz Uczelni udział wzięli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii – prof. Jerzy Polański, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Fizjoterapii – dr hab. Dariusz Szukiewicz, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. studenckich I i II roku – prof. Barbara Górnicka oraz Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i kierunku Ratownictwo Medyczne – prof. Robert Słotwiński.

Przybyłych gości, członków Rady Naukowej oraz uczestników powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum, Kierownik Zakładu Rehabilitacji – dr Dariusz Białoszewski, który przypomniał zebranym, że od 2007 roku Sympozjum ma charakter konkursu prac oryginalnych i jako jedyne sympozjum o takim profilu zostało objęte patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podkreślił, że w Radzie „Wiosny z Fizjoterapią” zasiadają prezesi zarządów głównych tych trzech towarzystw, zaś konsultanci krajowi w dziedzinie fizjoterapii oraz rehabilitacji medycznej są jej współprzewodniczącymi, „co nadaje Sympozjum najwyższą możliwą krajową rangę naukową i świadczy o docenieniu jego znaczenia jako ważnego przedsięwzięcia, które na stałe wpisało się w kalendarz ważnych studenckich wydarzeń naukowych”. W imieniu JM Rektora WUM – prof. Marka Krawczyka głos zabrał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, który złożył na ręce dr Białoszewskiego gratulacje za zorganizowanie tak unikalnego przedsięwzięcia w skali kraju i życzył zebranym udanych obrad.

Wykład inauguracyjny V-tej Wiosny z Fizjoterapią pt.: „Historyczne korzenie nowego pojęcia – Evidence-based Medicine w tradycji europejskiej” wygłosiła dr Maria J. Turos z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, zaś wykład jubileuszowy zatytułowany „The Fascial Distortion Model originated by S. Typaldos D.O., an innovative approach to musculoskeletal disorders” przedstawił Gość Specjalny – austriacki anestezjolog, dr Georg Harrer. 

Podczas Sympozjum członkowie Studenckich Kół Naukowych z całej Polski zaprezentowali 34 prace badawcze z zakresu aktualnych kierunków rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji. Podobnie jak w latach ubiegłych sympozjum miało charakter konkursu. Prace studentów w dwóch sesjach tematycznych oceniali członkowie Rady Naukowej, którzy przyznali w Konkursie Prac trzy nagrody główne i cztery równorzędne wyróżnienia. I miejsce zajęła Justyna Curyło z SKN Fizjoterapii WUM za pracę „Powikłania w układzie oddechowym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego – nowe zadania dla fizjoterapeuty”. II miejsce przypadło zespołowi z Koła Naukowego Fizjoterapeutów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w składzie: Anna Afeltowicz-Mich, Anna Gębicka, Dariusz Czaprowski za opracowanie „Aktywność mięśni brzucha podczas ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu”. III nagrodę otrzymali studenci zrzeszeni w SKN Fizjoterapii WUM: Anna Mierzwińska i Krzysztof Kamiński za pracę „Sugestia i nastawienie psychiczne a wynik realizacji standardowych zadań ruchowych w zdrowej populacji dzieci i młodzieży”. Wyróżnienia przyznano: Dominice Putyrze, Justynie Kleszczewskiej, Paulinie Pawłowskiej, Aleksandrze Kotwicz, Dariuszowi Czaprowskiemu, Izabeli Stachurskiej, Piotrowi Iwasykowi i Agnieszce Bułdak. Laureaci otrzymali najnowsze publikacje anglojęzyczne dotyczące fizjoterapii i rehabilitacji, a także cenne nagrody, które ufundowali sponsorzy Sympozjum.
W przerwach obrad można było odwiedzić stoiska partnerów konferencji, a także obejrzeć wystawę poruszającą kwestie niepełnosprawności, przygotowaną przez sekcję pedagogiki Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii WUM.

W V-tej Wiośnie uczestniczyło blisko 600 osób – studentów fizjoterapii, dyplomowanych fizjoterapeutów, a także zaproszonych gości z wielu krajowych uczelni.

 

Fot.: Tomasz Jędrzejewski

V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
V Wiosna z Fizjoterapią
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter