Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci

17 czerwca w uczelnianym Centrum Dydaktycznym odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”, będąca częścią programu realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje „Dobry Rodzic – Dobry Start”. Organizatorami sympozjum byli: Zakład Zdrowia Publicznego WUM, Urząd m.st. Warszawy oraz Fundacja Dzieci Niczyje przy współpracy Fundacji ZERO-PIĘĆ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

Konferencja poświęcona została problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, a jej celem była edukacja tych grup zawodowych, m.in.: pedagogów, wychowawców, lekarzy, których praca wiąże się z kontaktem z małymi dziećmi.

Uczestnicy sympozjum wzięli udział w panelu dyskusyjnym oraz w wykładach specjalistycznych zorganizowanych w ramach dwóch sesji równoległych. Tematyka wystąpień dotyczyła systemu wsparcia dla rodziców małych dzieci w Polsce, skutecznego przygotowywania i realizowania programów profilaktycznych skierowanych do rodziców małych dzieci, wybranych wyzwań w opiece nad małym dzieckiem, medycznych aspektów opieki nad małym dzieckiem i rodziną, pracy z rodzinami ryzyka krzywdzenia małych dzieci, wybranych wyzwań pracy z rodziną oraz wczesnej interwencji.

W czasie konferencji po raz pierwszy wręczono nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman – założycielki Fundacji Dzieci Niczyje, przyznawaną osobom zasłużonym za działania na rzecz ochrony dzieci krzywdzonych. Otrzymali ją: dr Jolanta Paruszkiewicz – pediatra i terapeuta, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie oraz Ryszard Izdebski – pedagog, psycholog kliniczny, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „U Siemachy”, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Na zakończenie spotkania organizatorzy zaprezentowali zebranym film zatytułowany „Ala z elementarza”, przybliżający sylwetkę dr Aliny Margolis-Edelman.


 

fot. Marek Kołaszewski

IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter