Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozdanie dyplomów English Division

22 czerwca 2011 r. w Centrum Dydaktycznym odbyła się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów absolwentom English Division II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ceremonię rozpoczął muzyczny akcent: Chór WUM pod dyrekcją Daniela Synowca wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Po występie Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Jerzy Polański przywitał przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. Sławomir Majewski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. nadzw. WUM Zdzisław Wójcik, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Kazimierz Niemczyk, Dziekani II Wydziału Lekarskiego: prof. Włodzimierz Sawicki, prof. nadzw. Jan Kochanowski, dr Dariusz Szukiewicz i dr Kazimierz Szopiński. Władze administracyjne reprezentowała Kanclerz – Małgorzata Kozłowska. Na rozdaniu dyplomów obecny był również gość specjalny - Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej – JE Waleed Taher Radwan.

Reprezentujący JM Rektora prof. Marka Krawczyka, Prorektor - prof. Marek Kulus wyraził uznanie dla akademickich osiągnięć młodych adeptów medycyny oraz przekonanie, że wszyscy oni są przyszłością zawodu lekarza. Podkreślił, że tego dnia kończy się ważny etap w ich życiu i jednocześnie otwiera się następny – praktyka lekarska - praca odpowiedzialna, ale zarazem wspaniała i dająca spełnienie. Na koniec Prorektor powitał wszystkich absolwentów w rodzinie lekarzy cytatem z Ignacego Jana Paderewskiego: „Sukces w 90% składa się z nauki, w 5% z talentu i w 5% ze szczęścia”, zaznaczając, że dobry doktor to taki, który nieustannie się dokształca i podnosi swoje kwalifikacje.

Następnie 67 absolwentów złożyło Przysięgę Hipokratesa i odebrało dyplomy z rąk Prorektora - prof. Marka Kulusa oraz Dziekana - prof. Jerzego Polańskiego. Jako pierwsi otrzymali je studenci z najwyższymi średnimi: Viktor Johannes Hansen (średnia 4,8), Miriam Natalie Alexandra Glaser (średnia 4,69), Ingvild Kristine Dahl Høgestøl (średnia 4,54) oraz Agnes Maria Orlaf (średnia 4,5).

W imieniu Absolwentów studiów 4-letnich głos zabrała Agnes Maria Orlaf, a w imieniu Absolwentów programu 6-letniego Viktor Johannes Hansen.

Wychowankowie 4 i 6-letnich studiów w języku angielskim w roku akademickim 2010/2011 pochodzą z Norwegii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Iraku, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Malezji, Tajwanu, Singapuru, Australii, Indii i Republiki Południowej Afryki.

Na zakończenie młodzi adepci medycyny oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Fot.: Michał Teperek

Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Rozdanie dyplomów English Division
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter