Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zawarły w środę 28 września 2011 r. porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju onkologii w Polsce. Dokument, podczas Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu, podpisali Rektor – prof. Marek Krawczyk i Kierownik Instytutu – prof. Marian Reinfuss.

Współpraca naszej Uczelni z Centrum Onkologii istniała od zawsze i to na wielu poziomach. Dzisiejsze porozumienie sankcjonuje tę współpracę. Będziemy wspólnie zabiegać o lepszą jakość dydaktyki, współdziałać na polu naukowym i instytucjonalnym – mówił podczas podpisania porozumienia Rektor prof. Marek Krawczyk.

Dla Centrum Onkologii to porozumienie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jest bardzo ważne. Nie ma wątpliwości, że powinna powstać akademicka sieć onkologiczna. To pierwszy krok do jej utworzenia – mówił Kierownik Instytutu prof. Marian Reinfuss.

Obie instytucje rozszerzają współpracę w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego obecnej i przyszłej kadry medycznej w dziedzinie onkologii. Będą wspólnie działały na rzecz podnoszenia jakości ochrony zdrowia oraz dostępności społeczeństwa do świadczeń medycznych na wysokim poziomie.

Porozumienie obejmuje również współpracę na rzecz rozwoju nowych technologii i technik leczenia w onkologii oraz promocję zdrowia służącą obniżeniu zachorowalności na nowotwory złośliwe.

Uniwersytet i Centrum w swoich działaniach będą dążyć do koncentracji i koordynacji wysiłków na rzecz osiągnięcia następujących celów w obszarze badań naukowych i prac badawczo rozwojowych:

1. Zapewnienia aktywnego, a także zwiększonego uczestnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w programach badawczych oraz działaniach zmierzających do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
2. Podniesienia konkurencyjności ośrodków badawczych.
3. Rozszerzenia i wzbogacenia oferty dotyczącej usług badawczych.
4.Zwiększenia udziału prac badawczo-rozwojowych powiązanych z potrzebami społeczeństwa i jednostek ochrony zdrowia.
5.Wprowadzenia i rozwoju nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych.
6. Transferu nowoczesnych technologii i wiedzy na linii nauka – przemysł.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

Fot. Michał Teperek

Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter