Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

29 września w Centrum Dydaktycznym odbyła się immatrykulacja studentów I roku kierunków: farmacja i analityka medyczna oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego. Po raz pierwszy także nastąpiło uroczyste odnowienie dyplomów absolwentów naszej Alma Mater z rocznika 1961/62.

Podczas Immatrykulacji, którą poprowadził Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Marek Naruszewicz, obecne były Władze Rektorskie reprezentowane przez Prorektor ds. Kadr - prof. Annę Kamińską oraz Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem - dr hab. n. med. Sławomira Nazarewskiego. W uroczystości uczestniczyli również: Dziekan I Wydziału Lekarskiego -  prof. Mirosław Wielgoś, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Janusz Ślusarczyk oraz Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego: prof. Dorota Maciejewska, dr hab. Agnieszka Pietrosiuk oraz prof. Piotr Wroczyński. Na uroczystości obecna była także Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - mgr Małgorzata Kozłowska.

Prof. Anna Kamińska życzyła studentom sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zdobycia zawodu, który jest tak bardzo społecznie potrzebny. Podkreśliła również ogromną rolę, jaką Wydział Farmaceutyczny odgrywa zarówno dla Uczelni, jak i nauki. Prof. Marek Naruszewicz w swoim wystąpieniu zaznaczył kluczowe znaczenie współpracy pomiędzy lekarzem a farmaceutą, której zawsze i bezwzględnie przyświeca dobro pacjenta. Dziekan podziękował Pani Kanclerz za toczącą się modernizację Wydziału, dzięki której uzupełniono aparaturę i polepszono warunki studiowania.

Ważnym punktem Immatrykulacji, zainicjowanym po raz pierwszy w historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, było wręczenie odnowionych dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego rocznika 1961/62. W ich imieniu głos zabrała mgr Krystyna Sucholska, która podziękowała za pamięć i wyraziła swoją satysfakcję oraz wzruszenie z możliwości wykonywania zawodu, który pełni dzięki naszej Alma Mater.

Po ślubowaniu studentów i doktorantów oraz wręczeniu indeksów uroczystość uświetnił występ Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod wodzą Daniela Synowica.

fot. Wanda Widomska

Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter