Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego

6 października obyła się Immatrykulacja II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii. Uroczyste ślubowanie złożyło 115 studentów kierunku lekarskiego, 236 studentów fizjoterapii i 96 studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim.

Uroczystość poprowadził Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Jerzy A. Polański, który oficjalnie przywitał młodzież wkraczającą w szeregi naszej Uczelni. W Immatrykulacji uczestniczyli: Prorektor ds. Kadr – prof. Anna Kamińska, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. dr hab. Zdzisław Wójcik, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Piotr Wroczyński oraz Prodziekani II Wydziału Lekarskiego i kierownicy jednostek nauczających. Uroczystość zaszczyciła także Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska oraz Kwestor – mgr Katarzyna Szczęśniak.

Prorektor Anna Kamińska w imieniu JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marka Krawczyka złożyła serdeczne życzenia nowo przyjętym studentom. Powitała ich jako członków społeczności akademickiej Uczelni z nadzieją, iż ich ciężka praca w przyszłości wyda niezwykłe plony i przyniesie im zawodową satysfakcję. Prorektor przypomniała, że okres studiów poza wytężonym wysiłkiem intelektualnym, jest także czasem na zawieranie licznych znajomości oraz angażowanie się w życie studenckie i naukowe.

Profesor Jerzy A. Polański zaznaczył, że praca lekarza i fizjoterapeuty wiąże się z poświęceniem oraz ciężką pracą. Dodał jednak, że pomimo ogromnego trudu, nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, jak uśmiech pacjenta.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Czy medycyna jest atrakcyjna?” poprowadził prof. Maciej Karolczak.

Oprawę muzyczną immatrykulacji zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowica.

 

Fot. Wanda Widomska

Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter