Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

11 października 2011 r. I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii zorganizował immatrykulację nowo przyjętych studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego połączoną z wręczeniem indeksów uczestnikom studiów doktoranckich oraz odnowieniem dyplomów Absolwentów rocznika 1951.

W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem, Prorektorami: prof. Anną Kamińską, prof. Markiem Kulusem i dr hab. Sławomirem Nazarewskim. Obecni byli Dziekani: II Wydziału Lekarskiego – prof. Jerzy Polański i Wydziału Farmaceutycznego – prof. Marek Naruszewicz. W immatrykulacji uczestniczyły władze I Wydziału z Dziekanem Wydziału prof. Mirosławem Wielgosiem, Prodziekanami: prof. Renatą Górską, prof. Barbarą Górnicką, prof. Kazimierzem Niemczykiem, prof. Krzysztofem Zieniewiczem oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Nauczania Technik Dentystycznych prof. Leopoldem Wagnerem. Obecni byli kierownicy jednostek, w których będą się kształcić studenci pierwszego roku oraz Kanclerz Małgorzata Kozłowska i Kwestor Katarzyna Szczęśniak.

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Pracowników Wydziału oraz Absolwentów sprzed 60 lat, którzy nie doczekali odnowienia dyplomów.

Dziekan prof. Mirosław Wielgoś złożył serdeczne życzenia Jubilatom, którzy przybyli do Auli Centrum Dydaktycznego na 60 rocznicę otrzymania dyplomu ukończenia studiów medycznych. Dziekan szczególnie podkreślił rolę, jaką odegrał w Uczelni jeden z Absolwentów: wspaniały fizjolog prof. Andrzej Trzebski – Prorektor ds. Działalności Naukowej naszej Uczelni w latach 1981-84, Dziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1972-1975, Kierownik Katedry Fizjologii w latach 1967-1998. Zwracając się do doktorantów Dziekan podkreślił, że w tym roku uzyskanie stypendium było bardzo trudne, bo zgłoszono wiele ciekawych projektów.

„Musicie wiedzieć, że wybraliście nie tylko trudne studia, ale trudna drogę zawodową” – mówił Dziekan do nowo przyjętych studentów I roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Dziekan symbolicznym kluczem otworzył nowym żakom drzwi Wydziału.

Rektor prof. Marek Krawczyk zwracając się do Absolwentów rocznika 1951 mówił: „Jesteście Państwo rocznikiem, który 65 lat temu rozpoczynał studia w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, zaś kończyliście je jako drugi rocznik, już w Akademii Medycznej. Państwa dyplomy podpisywał Rektor prof. Franciszek Czubalski oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Marcin Kacprzak. Dzieje naszego Uniwersytetu tworzą ludzie, tworzyliście i tworzycie także Państwo – Dostojni Jubilaci. W gronie Państwa rocznika są osoby, które życie zawodowe związały z naszą Uczelnią. Do tego grona należą: wymieniany już przez Dziekana prof. Mirosława Wielgosia prof. Andrzej Trzebski, prof. Jerzy Bidziński - wybitny neurochirurg, dwukrotnie Prodziekan I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, Medycznej w Warszawie (1975-1978, 1978-1981), wieloletni Kierownik Kliniki Neurochirurgii AM (1984-1999), prof. Witold Ramotowski – znakomity chirurg ortopeda, związany z Kliniką Ortopedyczną prof. Adama Grucy, autor (wraz z Witoldem Sylwanowiczem i Aleksandrem Michajlikiem) wielokrotnie wznawianego podręcznika „Anatomia i fizjologia człowieka”, prof. Witold Mazurowski - który pracę rozpoczynał w uczelnianej Klinice Neurochirurgii, a następnie – od roku 1980 – kierował Kliniką Neurochirurgii CMKP w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, dr n. med. Maciej Sierpiński – emerytowany adiunkt, związany z II Kliniką Chirurgiczną, następnie Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby, przeszedł na emeryturę w 1991 roku, prof. dr hab. med. Tadeusz Lewiński - emerytowany kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej -Curie oraz dr n. med. Halina Jędrzejewska – chirurg-ortopeda, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, pseudonim „Sławka”, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.”

Nowym żakom Rektor życzył, aby studia potwierdziły trafność wybranego przez nich zawodu i aby profesja, jakiej postanowili poświęcić swoje życie, okazała się prawdziwą pasją.

Następnie Jubilaci otrzymali z rąk Rektora oraz Dziekana okolicznościowe dyplomy. W imieniu Absolwentów rocznika 1951 głos zabrał prof. Andrzej Trzebski, który powiedział: „Jesteśmy szczerze wzruszeni dzisiejszym spotkaniem. My świętujemy 60-lecie odnowienia dyplomów,(…) ale dzisiaj szczególnie nasza pamięć sięga pięć lat wcześniej, do roku 1946, kiedy tak jak dzisiejsi nowi studenci, rozpoczynaliśmy studia”. Prof. Andrzej Trzebski wspominał Kolegów, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Odniósł się do dynamicznego rozwoju medycyny, jaki nastąpił przez te 60 lat. „Wkraczacie w płynącą rzekę medycyny na innym etapie niż my kilkadziesiąt lat temu(…). Ale jest jedna niezmienna rzecz: Dobry lekarz nigdy nie zatraca kontaktu z człowiekiem” – mówił Profesor.

Następnie, po odśpiewaniu przez uczelniany Chór Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ślubowanie złożyli nowi doktoranci, którzy chwilę później odebrali indeksy. Immatrykulację studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego poprzedziło złożenie przez nich uroczystego ślubowania. Wybrani studenci odebrali również powołania do pocztu sztandarowego. W imieniu studentów starszych lat nowych żaków powitał przedstawiciel Samorządu Studentów Mateusz Jobczyk.

 

                                                                          Marta Wojtach
                                                                              Rzecznik prasowy

Fot. Michał Teperek

Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter