Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego

11 października odbyła się również Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego studiów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne i zdrowie publiczne oraz specjalności: elektroradiologia, audiofonologia, higiena stomatologiczna i logopedia ogólna i kliniczna. Uroczystość poprowadził Dziekan I WL – prof. Mirosław Wielgoś.

Swoją obecnością Immatrykulację zaszczycili: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, reprezentujący JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologii – prof. Renata Górska, Prodziekani I WL oraz kierownicy Zakładów.

Dziekan I Wydziału Lekarskiego – Mirosław Wielgoś wyraził nadzieję, iż zgromadzeni na auli młodzi ludzie wybrali studia, kierując się przede wszystkim dobrem przyszłych pacjentów. Przypomniał o ogromnej misji, jaka będzie przyświecać w przyszłości immatrykulowanym i która ostatecznie potwierdzi czy wybór drogi zawodowej okazał się właściwy.

W imieniu JM Rektora życzenia sukcesów złożył prof. Marek Kulus, podkreślając, iż nauka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to najpiękniejszy okres w życiu, pełny wytężonej pracy i satysfakcji z niej płynącej.

Po uroczystym ślubowaniu i wręczeniu indeksów, głos zabrał przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Mateusz Jobczyk, który złożył gratulacje i życzenia nowo przyjętym studentom oraz zachęcił do korzystania z pomocy Samorządu.

Całość wydarzenia uświetnił koncert Chóru naszej Uczelni pod dyrygenturą Daniela Synowca. W repertuarze pojawiły się utwory: Chopina, Kabaretu Starszych Panów, Lady Gagi i Franka Sinatry.

 

Fot. Wanda Widomska

Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter