Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM

We wtorek, 15 listopada, z okazji 202. rocznicy rozpoczęcia nauczania medycyny w Warszawie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym jubileusz naszej Uczelni.

W wydarzeniu udział wzięły Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. Sławomir Nazarewski, Prorektor ds. Kadr – prof. Anna Kamińska, Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska oraz liczni pracownicy Uczelni. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk w imieniu całej społeczności akademickiej, złożył biało-czerwony wieniec pod monumentem, podkreślając tym gestem historyczne znaczenie 15 listopada dla tradycji naszej Uczelni.

Kamienny Obelisk został odsłonięty w 2009 roku w rocznicę 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Pod Obeliskiem wmurowano przesłanie z uroczystą deklaracją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wychowywaniu i nauczaniu młodzieży akademickiej oraz niesieniu pomocy wszystkim chorym i potrzebującym, a także jubileuszową dewizę społeczności Uczelni o służbie „Ludziom i Ojczyźnie”.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM
Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM
Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM
Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM
Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM
Złożenie kwiatów pod Obeliskiem 200-lecia WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter