Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego

21 listopada w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego. Uroczyste ślubowanie złożyło 28 doktorantów.

Uroczystość poprowadził Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii – prof. Jerzy A. Polański. W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. Sławomir Nazarewski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. WUM Zdzisław Wójcik, Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL - dr hab. Dariusz Szukiewicz, Kierownik Studium Doktoranckiego I WL - prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich II WL – prof. Włodzimierz Sawicki, Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II WL – prof. Bożena Werner oraz zaproszeni goście.

Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Jerzy Polański, pogratulował immatrykulowanym zdobycia indeksu, podkreślając, że jest to wielkie osiągnięcie, integrujące kluczowe dla każdego lekarza cele: naukę, nauczanie i leczenie pacjentów. Prorektor – dr hab. Sławomir Nazarewski przekazał zebranym słowa JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, który winszował doktorantom ich szczerej pasji i zaangażowania w rozwój polskiej nauki.

Prof. Włodzimierz Sawicki zaprezentował krótką historię studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Uroczystość uświetnił występ chóru pod wodzą Daniela Synowca.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter