Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika

We czwartek, 21 marca br., w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika, wybitnego lekarza-naukowca związanego z Kliniką Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorem spotkania był Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego WUM oraz Warszawskie Koło Towarzystwa Internistów Polskich.

Gości przywitała prof. nadzw. Anna Doboszyńska – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego. Podziękowała zebranym za udział w konferencji, szczególnie zaś Władzom naszej Uczelni: Prorektorowi ds. Kadr – prof. Annie Kamińskiej oraz Prorektorowi ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr. hab. Sławomirowi Nazarewskiemu, a także przedstawicielom innych szkół wyższych: Ks. prof dr. hab. Wojciechowi Połozie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. dr. hab. Romanowi Nowobilskiemu i dr. med. Wiesławowi Królikowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Anna Kamińska, w swoim krótkim wystąpieniu, pogratulowała, w imieniu Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, organizatorom konferencji. Przypomniała także o nadaniu Profesorowi Andrzejowi Szczeklikowi przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2002 roku tytułu Doktora Honoris Causa, wyrażając jednocześnie dumę, iż przynależał on do społeczności naszej Alma Mater. Dodała, że przyznane wyróżnienie zawdzięczał niezwykłemu zaangażowaniu i osiągnięciom w dziedzinie związanej z badaniem mechanizmów astmy, kardiologią i zaburzeniami krzepnięcia.

Podczas spotkania, pod adresem nieżyjącego już lekarza-naukowca, padło wiele ciepłych słów. Przede wszystkim związanych z sukcesami Profesora oraz jego zasługami na polu medycyny i niebanalnym podejściem do procesu leczenia pacjentów, w którym Andrzej Szczeklik dostrzegał swoisty rodzaj sztuki. Nazywany „Czarodziejem Kliniki Snu”, w historii medycyny Profesor zapisał się jako charyzmatyczny, zasłużony dla polskiej nauki specjalista w dziedzinie ciała i ducha, a także wielki myśliciel i pisarz, który dzielił się swoimi refleksjami związanymi z misją lekarską w kontekście ogólnoludzkim.

 


Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczyny WUM

Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter