Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja pt. „Anatomiczne podstawy chirurgicznego leczenia patologii tylnego dołu czaszki u dorosłych i dzieci”

Patologia tylnego dołu czaszki oraz jej leczenie stanowiła tematykę tegorocznej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Koło Anatomiczne WUM, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii WUM oraz Oddział Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie. Spotkanie odbyło się 24 i 25 marca br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem konferencji zatytułowanej „Anatomiczne podstawy chirurgicznego leczenia patologii tylnego dołu czaszki u dorosłych i dzieci” było przybliżenie studentom medycyny tego zagadnienia w sposób przystępny, z uwzględnieniem rozmaitych medycznych perspektyw, bowiem stykają się z nim zarówno radiolodzy, jak i neurolodzy, neurochirurdzy, neuropatolodzy, otolaryngolodzy i anatomowie. Według jej organizatorów przedstawienie problemu schorzeń tej części głowy umożliwi lepszą i skuteczniejszą współpracę przyszłych lekarzy związanych z różnymi dziedzinami.

W trakcie dwóch dni konferencji odbyło się sześć sesji tematycznych. Pierwsza z nich poświęcona była patologiom wrodzonym tylnego dołu czaszki. Druga – malformacją naczyniowym i tętniakom tylnego dołu czaszki, trzecia – konfliktom naczyniowo-nerwowym. Na czwartej uczestnicy poruszali kwestie związane z urazami tylnego dołu czaszki. W trakcie piątej zgłębiano temat guzów tej części głowy, natomiast szóstą poświęcono guzom kąta mostowo-móżdżkowego. Ponadto, w sobotę odbyła się sesja łączona oryginalnych prac z zakresu zagadnień dotyczących schorzeń tylnego dołu czaszki wraz z dyskusją ekspertów, zaproszonych gości i uczestników konferencji z autorami prac. Dodatkowo organizatorzy przygotowali warsztaty tematyczne, które poprowadziły specjalnie z tej okazji zaproszone autorytety.

Gośćmi sympozjum było wielu uznanych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, między innymi: prof. Andrzej Marchel – Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii WUM, prof. Kazimierz Niemczyk – Kierownik Kliniki Otolaryngologii WUM, prof. Olgierd Rowiński – Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej, prof. Zbigniew Czernicki – Kierownik Kliniki Neurochirurgii WUM, prof. Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury WUM, prof. Wielisław Papierz – Kierownik Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr n. med. Mikołaj Eibl – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie, prof. Marcin Roszkowski – Kierownik Kliniki Neurochirurgii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, prof. Tomasz Trojanowski – Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Mirosław Ząbek – Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego w Warszawie.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM – prof. Mirosław Wielgoś, Dziekan II Wydziału Lekarskiego WUM – prof. Jerzy A. Polański, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurochirurgii – prof. Tomasz Trojanowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neuropatologii – prof. Wielisław Papierz oraz Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Polskie Towarzystwo Chirurgów Podstaw Czaszki, Polskie Towarzystwo Anatomiczne i Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter