Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”

W piątek, 23 marca 2012 roku, został otwarty po modernizacji „Dom Medyka”. Gospodarzem uroczystości był Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na zaproszenie Samorządu w inauguracji nowo wyremontowanego obiektu uczestniczyły władze Uczelni z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem, Prorektorami: dr hab. Sławomirem Nazarewskim i prof. Markiem Kulusem. Obecny był Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego dr hab. Dariusz Szukiewicz, Kanclerz Małgorzata Kozłowska oraz Kwestor Katarzyna Szczęśniak. Przybyli również: Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł; Prezes i Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej - Mieczysław Szatanek i Krzysztof Makuch, prof. Marek Pertkiewicz, którego ojciec - dr Marian Pertkiewicz - był Prezesem Koła Medyków w roku 1935/36; byli Kierownicy „Klubu Medyka” - dr Bronisław Petsch oraz dr hab. Jacek Rózga oraz gospodarze „Domu Medyka” - studenci.

Symboliczną wstęgę podczas nowego otwarcia przecięli Rektor prof. Marek Krawczyk, Prorektor dr hab. Sławomir Nazarewski, Kanclerz Małgorzata Kozłowska oraz Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Łukasz Marczak.

Gości uroczystości powitał w imieniu studentów Przewodniczący Łukasz Marczak, który podziękował władzom Uczelni za doprowadzenie do długo oczekiwanego remontu budynku.

Rektor prof. Marek Krawczyk podkreślił, że przez wiele lat kolejne władze Uczelni obiecywały remont „Domu Medyka”, ale to władze tej kadencji go przeprowadziły. Rektor nawiązał do historii obiektu.

"Dom Medyka jest miejscem szczególnym nie tylko dla naszej Uczelni, ale także dla Warszawy. Tu od wielu lat najmocniej bije puls studenckiego życia Stolicy. Klub słynie ze znakomitej atmosfery. To tutaj bawiły się kolejne pokolenia studentów nie tylko naszej Uczelni, ale całego miasta.

Obiekt nazywany Medykiem ma długą i bogatą tradycję. Zbudowali go studenci społecznicy, którzy otrzymali dyplomy lekarskie przed wybuchem II wojny światowej. Klub otwarto uroczyście 22 lutego 1936 roku, w dwudziestą rocznicę istnienia Kola Medyków. Rektorem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego był wówczas prof. Stefan Pieńkowski, a Dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. Witold Orłowski.

Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Budowy Domu Medyka był prof. Bronisław Koskowski. Prezesem Koła Medyków w roku 1935/36 był prof. Marian Pertkiewicz.

Warto przywołać tu postać wieloletniego kuratora i opiekuna przedwojennego (od 1921 roku) Koła Medyków, który był skutecznym promotorem społecznej akcji budowy Domu Medyka przy ul. Oczki - Dziekana, Rektora prof. Franciszka Czubalskiego, który w momencie otwarcia Domu Medyka był Prorektorem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego.

Drugą ważną postacią był prof. Stefan Wesołowski, który był w czasie studiów działaczem Koła Medyków Stowarzyszenia Samopomocowego. Późniejszy prof. Wesołowski kierował w Kole Sekcją Towarzyską i Artystyczną, organizując „Szopkę Medyczną”, z której dochód przeznaczono na budowę Domu Medyków” - mówił Rektor.

Prof. Marek Krawczyk wspomniał także, że „w czasach PRL w Medyku toczyło się intensywne życie tzw. „drugiego obiegu” kultury, wolnego do cenzury i propagandy.” Rektor życzył studentom, aby ten dom dobrze im służył i był wspaniałym ośrodkiem studenckiego życia.

Podczas uroczystości odbyła się oficjalna premiera reprintu książki „XX lat pracy Koła Medyków Stowarzyszenia Samopomocowego Studentów Medycyny Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie”, która powstała z okazji otwarcia „Domu Medyka” w roku 1936, a której redaktorem odpowiedzialnym był Marian Pertkiewicz. O idei reprintu książki opowiedział prof. Marek Pertkiewicz, który wraz z prof. Janem Pertkiewiczem udostępnili Samorządowi Studentów oryginał dzieła oraz były członek Samorządu Studentów lekarz Filip Dąbrowski.

Podczas uroczystości uczestnicy mogli przekazać przedmioty do umieszczenia w „Kapsule Czasu”, która zostanie otwarta dopiero za 50 lat.

Otwarcie „Domu Medyka” było okazją do zwiedzenia budynku i wspomnień łączących się z tym szczególnym miejscem w dziejach naszej społeczności akademickiej.

Remont „Domu Medyka” był przeprowadzony w trzech etapach i trwał od połowy lipca 2009 roku do listopada 2011 roku. Koszt nakładów finansowych poniesionych przez Uczelnię wyniósł 5 mln 373 tys. złotych.

                                                                                  Marta Wojtach
                                                                                  rzecznik prasowy

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Otwarcie zmodernizowanego „Domu Medyka”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter