Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”

31 marca 2012 r., pod patronatem honorowym JM Rektora naszej Uczelni – prof. Marka Krawczyka, odbyła się konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”. Wzięło w niej udział ponad 300 młodych lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, dietetyki i wszystkich zainteresowanych praktyczną wiedzą na temat wagi ćwiczeń fizycznych w pracy z chorymi. Organizatorami spotkania byli studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem wydarzenia było podkreślenie istoty aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej oraz przekonanie uczestników konferencji, że sportowy styl życia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz skutecznie wspiera leczenie wielu różnych schorzeń.

Organizatorzy, w trakcie pięciu sesji tematycznych, pokazywali zebranym te dyscypliny sportu oraz ćwiczenia, których uprawianie jest pomocne w powracaniu do zdrowia, a także uczyli najbardziej efektywnych metody motywacji pacjentów do podejmowania kuracji ruchowej. Pierwsza sesja, wprowadzająca, była próbą odpowiedzi na pytanie o opłacalność aktywności fizycznej, i wysunęła jednoznaczny wniosek na korzyść tej tezy. Kolejne moduły koncentrowały się na takich zagadnieniach, jak aktywność fizyczna w odpowiednim wieku, ruch a choroby, najkorzystniejsze rodzaje sportu i - na koniec - czy sport jest dobry dla każdego. Spotkanie podsumowało zatem rolę aktywności fizycznej w medycynie oraz korzyści i ryzyko podejmowanego wysiłku fizycznego.

Konferencję przygotowali: SKN Medycyny Sportowej przy Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, SKN Fizjoterapii WUM, SKN Zdrowia Publicznego WUM, SKN przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM, SKN GEKON przy Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM, SKN przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM, SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM, SKN Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM, SKN Chemii Fizycznej "Free Radical", SKN Ortopedii i Medycyny Sportowej przy Carolina Medical Center, Koło Naukowe Psychologii Sportu przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Fot.: Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Konferencja „Aktywność fizyczna na każdej recepcie”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter