Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu

30 marca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu. Gospodarzem posiedzenia był Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman.

Aktywnie zaangażowani w studia i rozwój naukowy doktoranci zreferowali swoje prace, podejmujące tematy z zakresu m.in. dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego.

Harmonogram sesji

 


Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Sesja naukowo-sprawozdawcza Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter