Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego laureatami konkursu „Diamentowy Grant”

W piątek, 30 marca br., czworo studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało wsparcie finansowe w ramach konkursu „Diamentowy Grant” na realizację autorskich badań naukowych, które umożliwią im rozwój dalszej ścieżki zawodowej i badawczej.

Nagrodę otrzymali: Magdalena Gabrysiak z II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii, Małgorzata Wańczyk z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wojciech Gierlikowski i Michał Grąt z I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym. Wyróżnienie wręczyła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka wraz z Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow.

Granty w wysokości 200 tys. zł przyznane studentom naszej Uczelni umożliwią im dalsze badania w obszarze ich naukowych zainteresowań.

„Diamentow Grant” został przyznany po raz pierwszy i tylko w tym roku dofinansowanie dla laureatów tej nagrody wyniesie ok. 5,8 mln zł (łączna kwota dofinansowania czteroletniej edycji to blisko 17,5 mln zł).

Lista laureatów „Diamentowy Grant”

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter