Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa


zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.

Termin składania ofert: do 22.10.2012 r.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z Zastępcą Kwestora ds. Księgowości pod nr tel. (22) 57 20 416
celem udostępnienia kompletu materiałów do sporządzenia i złożenia oferty.

[więcej szczegółów]

[Załącznik 1]
[Załącznik 2]
[Załącznik 3]
[Załącznik 4]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter