Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego

W poniedziałek, 15 października 2012 r., odbyła się już ostatnia w tym roku akademickim Immatrykulacja studentów, tym razem I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym. W auli A i B Centrum Dydaktycznego spotkali się nowo przyjęci na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, logopedia ogólna i kliniczna, zdrowie publiczne, elektroradiologia oraz specjalności: audiofonologia i higiena stomatologiczna.

Uroczystość poprowadził Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś, który pierwszorocznych nazwał bohaterami spotkania, a Immatrykulację – świętem studentów. Przywitał gości i Władze Uczelni – zarówno rektorskie, jak i administracyjne. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. Sławomir Nazarewski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. nadzw. Piotr Wroczyński, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego: dr hab. Artur Mamcarz, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. nadzw. Ewa Dmoch-Gajzlerska. Dziekan I WL przedstawił również obecnych Prodziekanów: prof. dr hab. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską, prof. dr hab. Barbarę Górnicką, prof. dr. hab. Krzysztofa Zieniewicza, prof. dr. hab. Kazimierza Niemczyka, prof. dr. hab. Krzysztofa J. Filipiaka, dr. hab. Pawła Włodarskiego.

W swoim wystąpieniu Dziekan I WL wspomniał o bogatej i atrakcyjnej ofercie programowej naszej Uczelni, która nie odbiega standardami od najlepszych uczelni w kraju i Europie. Podkreślił, że od studentów przez najbliższe lata nauki Uniwersytet będzie oczekiwał godnego reprezentowania jego barw oraz sumienności i pracowitości. Dziekan obiecał studentom, iż dołoży wszelkich starań, aby nauka nie było dla nich przykrym obowiązkiem, a w przyszłości niechętnie wspominanym okresem ich życia. Nadmienił o prowadzonej przez siebie polityce prostudenckiej, która jednak nie oznacza pobłażliwości i tolerowania nieakademickich zachowań. Na koniec zalecał zachowanie proporcji w godzeniu pracy studenckiej i życia towarzyskiego.

W imieniu JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, głos zabrał  Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, który złożył zebranym na auli studentom gratulacje i powitał ich w uczelnianej Rodzinie. Immatrykulację określił ważnym dniem dla młodych ludzi, którzy wkraczają w medyczny świat. Przyznał, iż nauka łatwa nie będzie, lecz satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi stanie się rekompensatą trudów i wytężonej pracy. Na koniec wspomniał o rozwoju infrastruktury Uczelni i zmianach na I Wydziale Lekarskim, związanych z wycofaniem obowiązku stażu.

Po przemowie Przewodniczącego Samorządu – Wojciecha Grabczaka i uroczystym ślubowaniu, nastąpiło rozdanie indeksów immatrykulowanym.

Całości Immatrykulacji towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod wodzą Daniela Synowca.


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter