Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Zdrowie Publiczne i co dalej? Perspektywy zawodowe studentów”

25 października odbyła się konferencja „Zdrowie Publiczne i co dalej? Perspektywy zawodowe studentów”, która została zorganizowana przez Samorząd Studencki Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod opieką dr Edyty Krzych–Fałty i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Konferencja została zainicjowana z myślą o studentach kierunku Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematem spotkania była próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie, z którym powinni się zmierzyć studenci kierunku zdrowie publiczne. Dlatego też na konferencję przybyło wielu absolwentów, chcących dowiedzieć się na temat możliwości, przed którymi stoją. Uroczyste powitanie gości należało do prezesa Studenckiego Koła Naukowego Managerów Zdrowia z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – Aleksandra Zarzekiego, studenta zdrowia publicznego. Rangę uroczystości podniósł przewodniczący konferencji Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. Bolesław K. Samoliński.

Spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie obecność zaproszonych prelegentów, ekspertów z różnych instytucji, związanych z szeroko pojętym zdrowiem publicznym. Studenci mieli zaszczyt wysłuchać wystąpień: Kierownika Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Jakuba Sokolnickiego, Doradcy Społecznego Prezydenta RP ds. Zdrowia – dr Macieja Piróga, Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego, mgr Danuty Wawrzyniak-Dulińskiej, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Ewy Łagońskiej, Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego GenRe Warsaw – dr Krzysztofa Grzywińskiego, Dyrektora Działu Badań Klinicznych GSK – Grzegorza Maciążka, Kierownika Działu Programów Zdrowotnych AOTM – dr n. med. Rafała Rdzanego, dr n. med. Grzegorza Juszczyka, a także studenta Radosława Wiśniewskiego.
 
Celem konferencji było zaprezentowanie wieloaspektowego kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, przedstawienie sylwetki studenta oraz absolwenta, przedstawienie perspektyw na rynku pracy, przedstawienie oczekiwań pracodawców z zakresu nauk o zdrowiu w stosunku to potencjalnych pracowników (absolwentów zdrowia publicznego), poszerzenie informacji na temat zmian  kierunku  rozwoju nauk związanych ze zdrowiem publicznym.

Niezwykle ważnym momentem konferencji była debata, podczas której studenci mogli zadać pytania prelegentom. Umożliwiło to uczestnikom nawiązanie dialogu oraz wymianę poglądów na temat dalszych losów zawodowych i perspektyw absolwentów Zdrowia Publicznego.Klaudia Sieńska
V rok, Zdrowie Publiczne
Sekretarz Studenckiego Koła Managerów Zdrowia

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter