Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość nadania imienia prof. Franciszka Czubalskiego Szpitalowi Powiatowemu w Przysusze

Katedra Teologii Pozytywnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze oraz Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, w dniu 26 października br. zorganizowała pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dra hab. n. med. Marka Krawczyka konferencję naukową pt. Franciszek Czubalski i Józef Placer – przysuscy medycy i wychowawcy.

Współorganizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Historii Medycyny UJ CM, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej.

Konferencja miała miejsce w Domu Kultury w Przysusze w związku z uroczystością nadania Szpitalowi Powiatowemu w Przysusze imienia prof. Franciszka Czubalskiego, a Ośrodkowi Zdrowia w Przysusze imienia prof. Józefa Placera. Obaj patroni urodzili się w Przysusze, w czasach zaboru rosyjskiego. Opuścili rodzinną miejscowość jako bardzo młodzi ludzie. Kształcąc się i zdobywając kolejne laury naukowe, przynieśli jej chlubę. Byli wybitnymi uczonymi, lekarzami, którzy pasję zawodową łączyli z działalnością społecznikowską.
 
W przysuskich uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, lekarze z Mazowsza i powiatu  przysuskiego, mieszkańcy gminy i miasta Przysucha oraz rektorzy dwóch warszawskich uczelni: prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk z radością przyjął zaproszenie do patronowania uroczystości nadania imienia i konferencji poświęconej dwóm wybitnym medykom pochodzącym z Przysuchy. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii warszawskiego szkolnictwa medycznego, w którym wyraźny ślad pozostawił prof. Franciszek Czubalski. Pogratulował przysuszanom ich rodaka oraz podkreślił jak ważną dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest inicjatywa nadania jego imienia przysuskiemu szpitalowi. Na ręce doktora Grzegorza Dziekana – dyrektora jednostki wręczył Medal im. dra Tytusa Chałubińskiego dla szpitala w Przysusze. Organizatorzy konferencji odwdzięczyli się wręczając Panu Rektorowi pamiątkowy Medal prof. Franciszka Czubalskiego, wykonany specjalnie na tę uroczystość.

Rektor UKSW – ks. prof. Stanisław Dziekoński podziękował współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu tej konferencji, w szczególności słowa wdzięczności skierował do prelegentów, wyrażając nadzieję, że referaty pomogą wypracować określone rozwiązania, ważne z punktu widzenia poszczególnych osób, jak i społeczności zaangażowanej bezpośrednio w opiekę zdrowotną w powiecie przysuskim.

Po odsłonięciu tablic upamiętniających wybitnych medyków z Przysuchy, w kaplicy Szpitala Powiatowego imienia prof. Franciszka Czubalskiego, ks. biskup Henryk Tomasik odprawił nabożeństwo w intencji chorych i pracowników służby Zdrowia, zawierzając ich opiece Matki Bożej.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał publikację pod redakcją ks. dra Dariusza Patera pt: Franciszek Czubalski i Józef Placer- przysuscy medycy i wychowawcy.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter