Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Walne Zgromadzenie Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 24 października 2012 r. w Sali Wykładowej im. Prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego, w zakładzie Medycyny Sądowej przy ul. Oczki 1, odbyło się Walne Zgromadzenie Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W zebraniu uczestniczyło 100 studentów z 39 kół naukowych. Najwięcej osób reprezentowało SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (11%), SKN Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przy Szpitalu Wolskim (9%), SKN Położnictwa przy Instytucie Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka (8%) oraz SKN przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa przy Placu Starynkiewicza (8%). Znaleźli się także przedstawiciele kół: fizjoterapii, medycyny rodzinnej, kardiochirurgicznego w Aninie i wielu innych. W Walnym Zgromadzeniu wzięli udział także Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marek Kulus oraz Opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego prof. Wiesław Jędrzejczak.

Po słowie wstępu i przywitaniu uczestników spotkania przez Prorektora Marka Kulusa, prof. Wiesława Jędrzejczaka, zgromadzenie poprowadził Łukasz Wielocha – pełniący obowiązki Prezesa STN w roku akademickim 2011/2012. Na spotkaniu podsumowano działalność STN w minionym roku akademickim. Odbyły się także wybory na Prezesa-Elekta i wybory uzupełniające do Zarządu STN.

Prezesem-Elektem STN na rok akademicki 2012/2013 został Jan Łukasik, natomiast spośród 14 kandydatów uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybrali nowych Członków Zarządu: Dorotę Ucieszyńską, Małgorzatę Stefaniak, Paulinę Surowiec, Rafała Roszkowskiego, Michała Piekarza, Pawła Sobczuka, Piotra Janika oraz Pawła Ruszczykowskiego. Wybrany został także Piotr Wasilewski, który jednak nie mógł objąć funkcji w Zarządzie STN, ze względu na fakt, iż działa on już w Zarządzie IFMSA.

Po wybraniu Prezesa-Elekta i nowych Członków Zarządu na rok akademicki 2012/2013 funkcję Prezesa STN objęła Joanna Ligocka, która przedstawiła swój program i poprowadziła Walne Zgromadzenie do końca.

Po spotkaniu wszyscy Członkowie Zarządu udali się do siedziby STN, w celu ustalenia planu działania na bieżący rok akademicki.

Piotr Janik
Sekretarz Zarządu STN WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter