Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ruszył projekt BASTION

27 listopada 2012 roku w sali Senatu naszej Uczelni odbyło się spotkanie oficjalnie rozpoczynające projekt BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology). Posiedzenie międzynarodowego komitetu ekspertów i głównych wykonawców projektu otworzył Rektor prof. Marek Krawczyk.

Projekt BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodziedzinowym projektem naukowym, dofinansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego – REGPOT-2012-2013-1. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w dziedzinie onkologii doświadczalnej oraz próba wykorzystania wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej (from bench to bedside). Badania naukowe koncentrować się będą w szczególności wokół personalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.

Projekt obejmuje współpracę 10. grup badawczych WUM, reprezentowanych przez grupę około 100 pracowników naukowych, prowadzących niezależne badania naukowe w dziedzinie onkologii. Badacze ci są silnie zmotywowani do utworzenia międzywydziałowej grupy badawczej, która będzie współpracować z klinikami WUM, nowym ośrodkiem onkologicznym WUM oraz z innymi grupami naukowców w obrębie Kampusu Ochota.

Koordynatorem projektu jest prof. Jakub Gołąb – Kierownik Zakładu Immunologii WUM. Członkami zespołu  i liderami zadań projektowych są: prof. Sławomir Majewski (Kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową); prof. Zbigniew Gaciong (Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii); prof. Tomasz Hermanowski (Kierownik Zakładu Farmakoekonomii); prof. Rafał Płoski (Kierownik Zakładu Genetyki); dr hab. Paweł Włodarski (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii); dr. hab. Krystian Jażdżewski (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej Wątroby); dr hab. Dominika Nowis, dr Magdalena Winiarska i dr Tomasz Stokłosa z Zakładu Immunologii oraz dr Piotr Religa (Szpital Banacha). Do zespołu dołączył ostatnio dr. Radosław Zagożdżon wybrany w drodze konkursu na Kierownika Laboratorium Bioinformatycznego . Dr Radosław Zagożdżon przez 7 lat pracował w Harvard Institutes of Medicine w Bostonie, a ostatnio w University College of Dublin. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie doświadczalnej onkologii i niewątpliwie bardzo wzmocni możliwości badawcze zespołów pracujących w WUM.

Ogólne cele projektu:
- integracja z European Research Area (ERA);
- poprawa jakości prowadzonych badań naukowych;
- wniesienie polskiego wkładu do zrównoważonego rozwoju regionalnego;
- zwiększenie szans na pozyskiwanie środków z funduszy UE na badania naukowe i badawczo-rozwojowe.

„Rozpoczynamy ważny etap w naszej działalności naukowej. Będziemy mieli okazję lepiej poznać naszych partnerów z najlepszych ośrodków naukowych Europy i korzystając z ich bogatszego doświadczenia zmienić podejście naszego środowiska, decydentów i tych, dla których najważniejsze są wyniki naszych prac – pacjentów – do innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane w praktyce klinicznej” – mówi koordynator projektu prof. Jakub Gołąb.
„Finansowanie projektu przez Komisję Europejską jest nie tylko okazją do wyposażenia laboratoriów WUM w nowoczesną aparaturę. Połowa środków przeznaczona jest na zatrudnienie doświadczonych naukowców, którzy mając nieprzeciętne osiągnięcia naukowe ‘przyciągną’ do Uczelni kolejne środki w grantach. Dlatego mamy ogromną nadzieję, że Uczelnia stworzy tym badaczom jak najlepsze warunki do pracy. Liczymy też na to, że pewne gotowe rozwiązania, umożliwiające lepszą organizację pracy naukowej, będziemy mogli bezpośrednio przejąć od naszych partnerów z wiodących ośrodków naukowych UE”.
„Wagę projektu i celowość jego realizacji doceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając dofinansowanie 80% udziału własnego Uczelni w projekcie”
.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego
Okres realizacji: od 09/2012 do 02/2016
Całkowity koszt projektu: € 5.309.400
Dofinansowanie Komisji Europejskiej: € 4.449.500

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter