Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”

6 grudnia 2012 roku, w Mikołajkowy wieczór, aula Paszkiewicza Collegium Anatomicum WUM zgromadziła ok. 270 studentów na XVIII Czwartku Chirurgicznym dotyczącym urazów w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Podczas konferencji reprezentanci studenckich kół naukowych WUM omówili specyfikę 7 najczęstszych urazów występujących w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej czy kręgosłupa, będących potencjalnym skutkiem wypadków drogowych. W prezentacjach ujęto także zasady postępowania z poszkodowanymi. Gościem specjalnym, a zarazem Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński, który wygłosił wykład specjalny pt.: „Wpływ konfliktów zbrojnych na rozwój chirurgii”.

Ponadto nad poziomem merytorycznym imprezy czuwali: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz – Opiekun Czwartków Chirurgicznych, dr n. med. Marcin Trochimczuk, dr n. med. Agnieszka Dąbkowska oraz lek. Jacek Opaliński. Konferencję poprowadzili kol. Katarzyna Malinowska oraz kol. Mateusz Kosewski. Głosami słuchaczy, tytuł najlepszej prezentacji studenckiej przyznano Markowi Michalakowi, reprezentantowi SKN Medycyny Sądowej przy Zakładzie Medycyny Sądowej WUM, który otrzymał nagrodę książkową pt. „Podstawy Chirurgii” pod redakcją prof. J. Szmidta, ufundowaną przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

 

Dominika Cichońska
Komitet Organizacyjny Czwartków Chirurgicznych


Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
XVIII Czwartek Chirurgiczny pt. „Wypadki komunikacyjne: Urazy i leczenie”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter