Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczyste spotkanie z Pracownikami odchodzącymi na emeryturę

We wtorek, 21 listopada w Auli wykładowej im. Prof. Janusza Piekarczyka odbyła się uroczystość pożegnania pracowników Uczelni odchodzących na emeryturę. W spotkaniu uczestniczyli: Rektor prof. Mirosław Wielgos, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego prof. Artur Mamcarz, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu dr hab. Katarzyna Koziak.

W imieniu władz Uczelni oraz własnym Rektor prof. Mirosław Wielgoś podziękował osobom odchodzącym w 2017 roku na emeryturę za pracę, za dokonania, za wszystko, co osoby te uczyniły dla Uczelni. Spośród pracowników Rektor szczególnie wyróżnił trzy osoby: prof. Annę Barańczyk-Kuźmę, dr n. biol. Henryka Rebandela i Ireneusza Rudnickiego. Dwaj ostatni Panowie zabrali również głos podczas uroczystości.

Najlepsze życzenia przekazał także Prorektor prof. Andrzej Deptała, jak również Dziekani Wydziałów i przełożeni emerytowanych pracowników.  Osoby odchodzące na emeryturę otrzymały dyplomy, czerwone róże, a także upominki od Uczelni. Spotkanie, przygotowane przez Pion ds. Personalnych i Organizacyjnych kierowany przez Dyrektor mgr inż. Ewę Kaczmarek, zakończył uroczysty obiad.

W tym roku na emeryturę przeszło 85 pracowników, z wszystkich grup pracowniczych. Była to bardziej liczna niż zwykle grupa, ze względu na zmianę przepisów emerytalnych, umożliwiających skorzystanie z emerytury kobietom, które ukończyły 60 rok życia  i mężczyznom, którzy ukończyli 65 rok życia.

 

Mgr Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik prasowy

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_5896.jpg
IMG_5897.jpg
IMG_5913.jpg
IMG_5919.jpg
IMG_5921.jpg
IMG_5936.jpg
IMG_5962.jpg
IMG_5969.jpg
IMG_5982.jpg
IMG_5994.jpg
IMG_6006.jpg
IMG_6016.jpg
IMG_6042.jpg
IMG_6055.jpg
IMG_6074.jpg
IMG_6177.jpg
IMG_6186.jpg
IMG_6193.jpg
IMG_6202.jpg
IMG_6203.jpg
IMG_6218.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter