Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego

22 listopada 119 absolwentów kierunku lekarskiego II WL odebrało z rąk Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana II WL prof. Marka Kucha dyplom lekarza.

Uroczysta promocja lekarzy II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Poprowadził ją Dziekan II WL prof. Marek Kuch. Przybyły władze rektorskie i dziekańskie naszej Uczelni: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski, Prodziekan ds. Nauki I WL prof. Lidia Rudnicka. Władze administracyjne reprezentowała Kwestor mgr Jolanta Ilków. Obecny był prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dwóch poprzednich kadencji. Spośród członków władz dziekańskich II WL w uroczystości, oprócz Dziekana, wzięli udział Prodziekani: prof. Bożena Werner, prof. Artur Mamcarz, dr hab. Magdalena Malejczyk, dr hab. Dariusz Białoszewski. Szczególnie gorąco przywitani zostali Dziekani II WL poprzednich kadencji: prof. Jerzy Majkowski (kierujący Wydziałem w latach 1975-1978), prof. Longin Marianowski (1987-1993), prof. Jerzy Stelmachów (1999-2005), prof. Maciej Karolczak (2005-2008), prof. Jerzy A. Polański (2008-2012), a także prof. Ryszard Aleksandrowicz (Prodziekan II WL w latach 1975-1978) i prof. Joanna Juskowa (współtwórczyni Oddziału Fizjoterapii). Wśród gości znaleźli się także: dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Marta Klimkowska-Misiak – Zastępca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego oraz dyrektorzy i przedstawiciele stołecznych szpitali i instytutów naukowych.

Rozpoczynając swoje przemówienie, Dziekan prof. Marek Kuch podkreślił, że jest to pierwsze w historii Wydziału dyplomatorium poświęcone wyłącznie promocji lekarzy danego rocznika. Profesor zapewnił Bohaterów uroczystości, że Warszawski Uniwersytet Medyczny dokonał wszelkich starań, aby nowe pokolenie medyków opuszczających swoją Alma Mater było jak najlepiej przygotowane do rozpoczęcia wykonywania zawodu pięknego, ale wymagającego. Życzył im, aby – pomimo wielu trudności, które zapewne napotkają na swej drodze – ich przyszłym postępowaniem kierowała pasja, a przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, potrzeba pomocy potrzebującym, oraz świadomość, że dobro pacjenta jest głównym celem wybranego przez nich zawodu.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś wyraził nadzieję, że wśród zasiadających w sali zamkowej absolwentów znajdują się nie tylko dobrze wykształceni lekarze, ale przyszli doktorzy, docenci i profesorowie. Zanim jednak do tego dojdzie konieczne będzie rozpoczęcie własnej drogi zawodowej, podczas której będą oni musieli wykazać się wielką odpowiedzialnością i determinacją. Profesor przypomniał niedawne protesty lekarzy rezydentów i ponownie zadeklarował poparcie całej społeczności akademickiej dla ich postulatów, mających na celu przede wszystkim poprawę warunków pracy w ochronie zdrowia w naszym kraju.

Spośród tegorocznych absolwentów kierunku lekarskiego II WL medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymał Jakub Dawidowski (średnia ocen: 4,91), któremu dodatkowo wręczono nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali: Natalia Kamińska (średnia ocen: 4,89), Aleksandra Kwapiszewska (średnia ocen: 4,63) i Ewelina Woźniak (średnia ocen: 4,61).

Sonia Borodzicz otrzymała Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Nagrodę wręczali JM Rektor, Dziekan i Magdalena Czerwińska – Prezes STN.

Natomiast Joanna Grzeszczuk otrzymała pamiątkowy puchar za reprezentowanie WUM na Akademickich Mistrzostwach Polski w pływaniu w latach 2010-2017 i wybitne osiągnięcia sportowe (10 medali złotych, 7 srebrnych, 5 brązowych). Puchar wręczali wspólnie JM Rektor, Dziekan oraz mgr Bożena Glinkowska (trener zawodniczej kadry pływackiej WUM).

Po odebraniu przyrzeczenia lekarskiego od absolwentów głos, w imieniu Bohaterów uroczystości, zabrał Patryk Pszczółkowski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił także dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Część artystyczną stanowił recital żeńskiego Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrygowanego przez Daniela Synowca.


Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter