Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja naukowa poświęcona prof. Tadeuszowi Bulskiemu i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej

Wspomnieniom o prof. Tadeuszu Bulskim i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej – wybitnych lekarzach, naukowcach, nauczycielach i byłych kierownikach I Kliniki Położnictwa i Ginekologii – poświęcona została sesja historyczno-naukowa zorganizowana 4 grudnia br. przez Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz I Katedrę i Klinikę Położnictwa i Ginekologii WUM.

Gości przywitali prof. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM i aktualny Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. W historycznej auli wykładowej I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii przy placu Starynkiewicza zasiedli m.in. prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, Prodziekani I WL: prof. Lidia Rudnicka oraz prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM dwóch poprzednich kadencji, prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Przybyli Seniorzy naszej Uczelni, m.in.: prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Leszek Kryst, prof. Witold Mazurowski, prof. Waldemar Karnafel, prof. Jan Pachecka. Szczególnie gorąco przywitana została Rodzina (syn, synowa, szwagierka, wnuczka) prof. Tadeusza Bulskiego i prof. Małgorzaty Serini-Bulskiej. Wyjątkowym gościem sesji była prof. Ewa Radwańska – doktor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie z roku 2002, której początki kariery zawodowej i naukowej związane są z I Kliniką Położnictwa i Ginekologii.

Otwierając sesję, prof. Mieczysław Szostek zwrócił uwagę na istotne znaczenie zorganizowania wydarzenia w historycznych wnętrzach Kliniki, dla części przybyłych będących sentymentalnym powrotem do czasu swoich studiów. Podkreślił, że kierowane przez niego Stowarzyszenie stoi i będzie stało na straży pamięci o wielkich postaciach naszej Alma Mater, a sięgając do korzeni Uczelni chce uchronić od zapomnienia dokonania i sylwetki jej luminarzy.

Prof. Mirosław Wielgoś  podziękował prof. Mieczysławowi Szostkowi za inicjatywę zorganizowania spotkania, które, jak z radością zauważył Rektor, zgromadziło wielopokoleniowe audytorium, zarówno byłych pracowników Kliniki, znających i pamietających poprzednich kierowników, w tym Bohaterów sesji historycznej, jak również obecnych pracowników oraz studentów. Zachęcał do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej wyłożonej przed wejściem do Biblioteki.

Na sesję złożyły się trzy wystąpienia. Pierwsze, pt. „Prof. Tadeusz Bulski – Wychowawca i Nauczyciel”, pierwotnie miał wygłosić prof. Leszek Bablok (Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 2004-2010), jednak ze względu na chorobę profesora uczynił to prof. Mirosław Wielgoś. Wykład zawierał najważniejsze informacje dotyczące rozwoju zawodowego, kariery naukowej, osiągnięć badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych prof. Tadeusza Bulskiego, który kierował I Kliniką Położnictwa i Ginekologii w latach 1958-1966. Oprócz kwestii dydaktyczno – naukowych  wspomniano o jego wielkim zamiłowaniu do sportu, niespotykanym poczuciu humoru i dowcipnych ripostach, oraz życiu towarzyskim w Klinice i poza nią, do którego przywiązywał wielką wagę. Na zakończenie wykładu przytoczono słowa prof. Bulskiego, które, choć wypowiedziane lata temu, stały się ponadczasową ideą dla współczesnych lekarzy: „Traktuj pacjentkę jak kogoś najbliższego: swoją matkę, żonę, córkę, a nie jak przypadek”. 

Kolejny wykład poświęcony został prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej – Kierownikowi I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 1967-1973, a przygotował go i wygłosił prof. Longin Marianowski – Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 1992-2004. W prezentacji pt. „Prof. Małgorzata Serini-Bulska – Niezwykła Osobowość” pan profesor z nieskrywanym wzruszeniem omówił drogę zawodową, karierę naukową i dydaktyczną pani profesor. Kończąc swoje wystąpienie profesor powiedział m.in.: „Była niewątpliwym autorytetem nie dbając o niego (…) Była tolerancyjna, liberalna (…) Była szanowana i szanowała innych, nawet adwersarzy. Była jednakowa dla maluczkich i wielkich tego świata (…). Zespół zawsze czuł jej pomoc. Nazywano ją Szefową”.

Następnie prof. Mirosław Wielgoś wygłosił wykład pt. „Klinika przy placu Starynkiewicza – wczoraj i dziś”, podczas którego omówił dokonania prof. Adama Czyżewicza – Kierownika Kliniki w latach 1920-1958, prof. Zbigniewa Sternadla – Kierownika Kliniki w latach 1973-1991, prof. Longina Marianowskiego, prof. Leszka Babloka oraz najważniejsze osiągnięcia Kliniki ostatnich lat i miesięcy.

Na zakończenie spotkania każdy z zebranych mógł podzielić się swoim wspomnieniem i refleksją na temat prof. Tadeusza Bulskiego i prof. Małgorzaty Serini-Bulskiej oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter