Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zabieg ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca u niemowlęcia

11 grudnia br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wykonano zabieg ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca u ważącej 7 kilogramów 7 miesięcznej dziewczynki. Przeprowadzenie procedury było możliwe dzięki współpracy lekarzy dwóch ośrodków naszej Uczelni: Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej oraz I Katedry i Kliniki Kardiologii.

W zabiegu brali udział dr Radosław Pietrzak i dr Tomasz Książczyk z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, kierowanej przez profesor Bożenę Werner oraz dr Piotr Lodziński z I Katedry i Kliniki Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego. W procedurze uczestniczył także dr Roman Gebauer z Herzzentrum w Lipsku (Niemcy) - jeden z najbardziej doświadczonych elektrofizjologów dziecięcych w Europie. Od strony anestezjologicznej po mistrzowsku pacjentkę poprowadziła dr Karina Jakubowska. Ponadto w zabiegu uczestniczyli technicy i zespół pielęgniarski w składzie: Adam Bremer, Artur Gasiewski, Agnieszka Witkowska, Zofia Kotyńska oraz Zygmunt Malinowski.

U pacjentki rozpoznano ektopiczny częstoskurcz przedsionkowy o charakterze ustawicznym nie poddający się leczeniu farmakologicznemu. Obserwowano także narastające cechy kardiomiopatii tachyarytmicznej prowadzącej do istotnych klinicznie zaburzeń hemodynamicznych i objawów niewydolności serca. Z tego powodu zdecydowano się na tak trudny krok. Po kilkugodzinnym zabiegu uzyskano prawidłowy rytm serca.

Obecnie dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jednak nie wymaga już farmakologicznego leczenia antyarytmicznego.

Zabiegi elektrofizjologii i ablacji u niemowląt stanowią wielkie wyzwanie dla każdego elektrofizjologa z uwagi na wymiary serca poddawanego leczeniu. Ryzyko powikłań w takich przypadkach jest szczególnie wysokie, dlatego zabiegi te u najmniejszych dzieci są wykonywane niezwykle rzadko, tylko w sytuacjach istotnych hemodynamicznie arytmii niepoddających się leczeniu farmakologicznemu. Wykonuje się je jedynie w najlepszych pracowniach elektrofizjologicznych. Zabieg ten był 101 procedurą wykonaną w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej. Biorąc pod uwagę krótki czas funkcjonowania placówki już teraz znajduje się ona w czołówce ośrodków pediatrycznych, jeśli chodzi o liczbę wykonanych zabiegów. Od grudnia bieżącego roku stała się ona ośrodkiem referencyjnym Johnson and Johnson, w którym rozpoczęto szkolenia z zakresu użycia systemu elektroanatomicznego Carto u dzieci, dla lekarzy z Europy Środkowej i Afryki Północnej.

IMG_3250.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter