Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra wybrana do Scientific Advice Working Party przy CHMP

14 grudnia dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, kierownik uczelnianej Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej jako pierwszy przedstawiciel Polski, otrzymała nominację do Scientific Advice Working Party.

Ciało to stanowi Stałą Grupą Roboczą przy Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA), która ma w swoich kompetencjach doradztwo naukowe i wsparcie protokolarne.

Do głównych zadań Grupy należy przygotowywanie opinii i porad naukowych dotyczących badan naukowych, których celem jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback