Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie Nagród Naukowych PAN

14 grudnia w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica wręczono coroczne Nagrody Naukowe Polskiej Akademii Nauk, przyznane przez pięć Wydziałów Akademii. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia prof. Barbarą Górnicką, wiceprezesi PAN: prof. Stanisław Czuczwar, prof. Edward Nęcka, prof. Paweł Rowiński, a także Anna Wellisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki w MNiSW, prof. Marek Krawczyk – Przewodniczący Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rektor naszej Uczelni w latach 2008-2016, prof. Janusz Komender – Dziekan I WL WUM w latach 1981-1984, Dziekani Wydziałów PAN oraz członkowie Rad Kuratorów.

Wydziałowe Nagrody Naukowe Polskiej Akademii Nauk znajdują się w gronie najbardziej prestiżowych polskich wyróżnień przyznawanych za dokonania w zakresie pracy badawczej. Jak zauważył prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN, ich przyznanie jest wyrazem uznania i wdzięczności osobom, które wybiły się w swej działalności naukowej.

Wydział V Nauk Medycznych nadał w tym roku swoje nagrody i wyróżnienia 24 osobom – zarówno badaczom o cenionym już autorytecie i dorobku naukowym, jak też studentom i młodym uczonym. Nagrody wręczali: prof. Jerzy Duszyński, prof. Stanisław Czuczwar, prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych oraz prof. Grzegorz Opolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych, Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy i studenci naszej Uczelni:

  • dr hab. Grzegorz W. Basak i lek. Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, którzy otrzymali Nagrodę Wydziałową dla zespołu za cykl trzech publikacji dotyczących kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami antybiotykoopornymi, mikrobiomu jelitowego i ich wpływu na aspekty kliniczne transplantacji komórek krwiotwórczych,
  • Paweł Bartnik (absolwent I Wydziału Lekarskiego, obecnie doktorant WUM) nagrodzony wyróżnieniem „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” za cykl dwóch publikacji z dziedziny perinatologii,
  • Jan Stypułkowski (student VI roku I Wydziału Lekarskiego) uhonorowany „Laurem Medycznym im. Doktora Wacława Mayzla” za cykl prac poświęconych chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby ze szczególnym uwzględnieniem pracy „The Warsaw Proposal for the Use of Extended Selection Criteria in Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer”.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter