Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. Joanna Gotlib Przewodniczącą nowo powstałej Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr

14 grudnia br. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, na wniosek Dyrektora Instytutu Pana - dra Grzegorza Juszczyka, powołano Radę do spraw Współpracy i Rozwoju Kadr. Stanowisko Przewodniczącej Rady objęła dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni.

Współprzewodniczącymi zostały: Pani Profesor Katarzyna Czabanowska – Prezydent ASPHER –The Association of Schools of Public Health in the European Region oraz Pani Profesor Elżbieta Grochowska-Niedworok  - Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem działania Rady ma być przede wszystkim wymian informacji pomiędzy kluczowymi instytucjami sektora ochrony zdrowia a przedstawicielami uczelni kształcących kadry w zdrowiu publicznym. Ponadto Rada ma planować wspólne działania naukowe i organizacyjne w obszarze zdrowia publicznego, budować partnerstwo w obszarze kreowania i wdrażania rozwiązań kluczowych dla realizacji zadań zdrowia publicznego, przygotowywać propozycje zmian systemowych w obszarze zdrowia publicznego, konsultować wspólne stanowiska wobec przedstawionych Radzie propozycji zmian systemowych oraz ujednolicać standardy kwalifikacji zawodowych i naukowych absolwentów kierunków kształcenia w zdrowia publicznym.

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter