Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex esto

18 grudnia odbyła się sesja i otwarcie wystawy „Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex esto”. W wydarzeniu organizowanym przez Muzeum Historii Medycyny oraz Studium Historii Medycyny uczestniczyli Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Rektor UW prof. Marcin Pałys.

Dokładnie w stulecie śmierci Józefa Polikarpa Brudzińskiego – pierwszego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego po odrodzeniu uczelni w 1915 roku, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się sesja historyczna oraz otwarto wystawę „Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex esto”. Na wydarzenia zaprosili prof. Edward Towpik – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny oraz dr Ewa Skrzypek – Kierownik Studium Historii Medycyny. W Sali Muzeum Historii Medycyny zasiedli m.in.: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Rektor UW prof. Marcin Pałys, Prorektorzy naszej Uczelni – prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator oraz Dziekani – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WLD) i prof. Piotr Wroczyński (WF). Przybyli również prof. Marek Krawczyk – były Rektor naszej Uczelni oraz członkowie rodziny Józefa Polikarpa Brudzińskiego.

Wystąpienie Rektora prof. Mirosława Wielgosia poświęcone było nakreśleniu zasług i dokonań Józefa Polikarpa Brudzińskiego w obszarze polityki, szkolnictwa wyższego, nauk medycznych i dydaktyki. „To niezwykły zaszczyt mieć za swojego poprzednika tak wybitną postać, działającą na wielu płaszczyznach: medycznej, naukowej, społecznej i politycznej. To również niezwykle silna motywacja oraz wyzwanie, aby po stu latach od przywrócenia niezależnego, polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz powołania pierwszego w historii Rektora tejże Uczelni, pełnić swoje obowiązki z jak największą starannością i dbałością o dobro całego środowiska akademickiego. Józef Polikarp Brudziński otworzył rozdział wspaniałych i wielkich osobistości, które kolejno, do roku 1950 pełniły funkcję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a później Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Józef Brudziński był nie tylko pierwszym Rektorem odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego, ale również Rektorem Medykiem. W dalszej historii UW, w latach 1915-1949, pięciu z 17 Rektorów było medykami: prof. Jan Mazurkiewicz – psychiatra, prof. Franciszek Krzyształowicz – dermatolog, prof. Mieczysław Michałowicz – pediatra, prof. Jerzy Modrakowski – farmakolog i prof. Franciszek Czubalski – fizjolog” – mówił prof. Mirosław Wielgoś. 

Na program sesji historycznej złożyły się trzy wystąpienia. Mgr Krzysztof Mordyński z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie „Warszawa obywatelska. Stolica w latach I wojny światowej” przybliżył sytuację społeczną i polityczną Warszawy w okresie od 1914 do 1918 roku. Mgr Grażyna Jermakowicz (Muzeum Historii Medycyny WUM) w prezentacji „Józef Polikarp Brudziński – szkic do portretu” przypomniała najważniejsze fakty z biografii pierwszego rektora UW po odrodzeniu uczelni, a dr Ewa Skrzypek (Studium Historii Medycyny) w wystąpieniu „Józef Polikarp Brudziński – lekarz i naukowiec” omówiła działalność naukowo-badawczą Rektora Brudzińskiego. Ciekawym akcentem była krótka inscenizacja aktorska, w której wzięli udział: Janusz Leśniewski (jako Józef Polikarp Brudziński) oraz Mateusz Małkowski (grający Stasia). Sesję historyczną zakończyła promocja książki Tadeusza Pawła Rutkowskiego „Józef Polikarp Brudziński (1874-1917). Budował w dniach zamętu i zwątpienia…”. Obecny na uroczystości autor książki, jej pierwsze egzemplarze wręczył Rektorom prof. Mirosławowi Wielgosiowi i prof. Marcinowi Pałysowi.

Następnie w sali obok odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Rektorowi Brudzińskiemu.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter