Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego

15 grudnia br. odbyła się X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Tegoroczne wydarzenie poświęcono pamięci prof. Danuty Zapolskiej-Downar.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania wszystkich gości i uczestników dokonał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński. Obradom pierwszej Sesji przewodniczyła prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WF, drugiej zaś dr hab. Marcin Sobczak – Prodziekan ds. Nauki WF.

W konferencji wzięli udział: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan ds. studenckich I, II I III roku I WL – prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Józef Sawicki były Dziekan WF, prof. Jan Pachecka - były Dziekan WF oraz prof. Andrzej Kutner - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego.

Prof. Piotr Wroczyński zwracając się do uczestników konferencji przybliżył jej cel, którym jest coroczna prezentacja osiągnięć pracowników Wydziału oraz nakreślenie wyzwań przed jakimi stają. Z radością odnotował także liczny udział pracowników i studentów w tym wydarzeniu.

W imieniu JM Rektora głos zabrała prof. Jadwiga Turło. Dziękując władzom i pracownikom Wydziału za efektywność ich pracy, wymieniła najważniejsze sukcesy Wydziału, które sprawiły, że jest on wiodącą jednostką Uczelni. Do sukcesów zaliczyła przyznanie przez MNiSW Kategorii A, po kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej uwzględniającej pozyskanie przez pracowników Wydziału ( stanowiących 13 % wszystkich pracowników Uczelni) grantów, których wartość stanowi aż 20% kwoty jaką przyznano Uniwersytetowi na wszystkie granty oraz znaczącą liczbę patentów.

Podczas uroczystości po raz drugi wręczono nagrodę im. prof. Józefa Celińskiego, którą otrzymują osoby zasłużone dla Wydziału. W tym roku kryształową statuetkę przedstawiającą założyciela Wydziału wręczono prof. Bożenie Gutkowskiej – wybitnemu dydaktykowi i naukowcowi związanemu z Uczelnią od 60 lat, która pełniła m.in. funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz Prorektora ds. Kadr Akademii Medycznej. Sylwetkę laureatki przedstawiła prof. Jadwiga Turło.

W trakcie konferencji prof. Dariusz Sitkiewicz w specjalnej prezentacji przypomniał postać prof. Danuty Zapolskiej-Downar. Przedstawił m.in. jej ścieżkę zawodową i najważniejsze osiągniecia badawcze docenione przez społeczność międzynarodową. Obecny na spotkaniu mąż Pani Profesor – dr Andrzej Downar odebrał nagrodę rektorską II Stopnia, którą przyznano Pani prof. Zapolskiej-Downar za współautorstwo monografii „Hipercholesterolemie oraz dislipidemie”.

W czasie I Sesji dr hab. Marcin Sobczak omówił osiągnięcia naukowe Wydziału Farmacetycznego w 2017 roku, a następnie dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno–Wychowawczych wręczyła wyróżnienia za dokonania dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017. Dyplomy otrzymali: dr Marzena Klimaszewska, dr Justyna Kurkowiak, mgr Małgorzata Jeziorek, dr Grzegorz Witkowski oraz dr Łukasz Szeleszczuk dr Przemysław Kurowski.

W Programie II Sesji znalazły się następujące wystąpienia:
„Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenia drugiej dekady XXI wieku” - autorstwa prof. Zbigniewa Fijałka

„Synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne oraz możliwości aplikacyjne liniowych i rozgałęzionych poliestrów zawierających substancje naturalne i ich syntetyczne analogi w makrącząsteczce" – autorstwa dr hab. Ewy Olędzkiej

„Olaceina jako składnik oliwy w prewencji powikłań miażdżycy” – autorstwa dr Moniki Czerwińskiej. Podsumowania konferencji dokonał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyzny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter