Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy WUM a UW

8 stycznia br. na Wydziale Fizyki UW doszło do podpisania umowy w sprawie międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Z ramienia naszej Uczelni porozumienie parafował JM Rektor – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, zaś w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego JM Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys.

W uroczystości udział wzięli Prorektorzy UW: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk - Prorektor ds. rozwoju, prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Maciej Duszczyk - Prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. Andrzej Tarlecki - Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej oraz Prorektorzy naszej Uczelni - prof. dr hab. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Na mocy umowy studenci WUM oraz studenci UW będą mogli odbywać w Uczelni partnerskiej zajęcia fakultatywne w ramach realizowanego programu nauczania na Uczelni macierzystej. Współpraca rozpocznie się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 i będzie trwać przez okres pięciu kolejnych lat akademickich.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_7718.jpg
IMG_7734.jpg
IMG_7749.jpg
IMG_7754.jpg
IMG_7757.jpg
IMG_7763.jpg
IMG_7764.jpg
IMG_7784.jpg
IMG_7824.jpg
IMG_7836.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter