Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Justyna Pordzik - studentka English Division II WL została laureatką konkursu INTERSTUDENT

W VIII edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, Justyna Pordzik otrzymała nagrodę specjalną za osiągnięcia naukowe. Laureatka jest  studentką szóstego roku English Division II Wydziału Lekarskiego. Rozdanie nagród odbyło się 29 stycznia 2018 r. w Gliwicach podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce" organizowanej przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Do nagrody rekomendowała ją prof. Bożena Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, która podczas Gali Finałowej pogratulowała ze sceny swojej studentce. 

Justyna jest współautorką 6 publikacji naukowych i osiągnęła 118 punktów według MNiSW i 11,381 Impact Factor.  Jest też laureatką Nagrody Indywidualnej I stopnia JM Rektora WUM w 2017 roku za współudział w przygotowaniu prac naukowych. Uwieńczeniem jej ambitnej pracy naukowej było zdobycie drogą konkursową prestiżowego Diamentowego Grantu MNiSW. Następstwem uzyskanej nagrody było wszczęcie przewodu doktorskiego na I Wydziale Lekarskim w grudniu 2017r., zaś uzyskane środki finansowe Justyna będzie mogła przeznaczyć na kolejne cenne badania naukowe. Opiekunem grantu, promotorem w przewodzie doktorskim oraz mentorem naukowym Justyny jest dr hab. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Jak sama o sobie mówi, osiągnęła więcej niż kiedykolwiek sobie była w stanie sobie wyobrazić, ponieważ Uczelnia stworzyła jej tę możliwość.

Jako przewodnicząca Samorządu Studentów Oddziału Anglojęzycznego zachęca koleżanki i kolegów do wykorzystania ogromnego potencjału, jakim dysponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pełni też funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Farmakogenomiki przy Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego oraz jest założycielką Studenckiego Koła Naukowego Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii  Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego. Justyna Pordzik to także aktywna członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Jej działalność w środowisku studenckim English Division oraz osiągnięcia w nauce, przyczyniły się do popularyzacji studiów anglojęzycznych. Cieszymy się bardzo, że została „ambasadorką” naszej Uczelni, gdyż jej osobowość i osiągnięcia utożsamiane są z wizerunkiem WUM.


Gratulujemy także innym zwycięzcom konkursu INTERSTUDENT 2018. Podzielamy ideę wyróżnienia liderów środowisk studentów zagranicznych w Polsce. Umiędzynarodowienie uczelni polskich może dokonać się jedynie we współpracy z studentami, dlatego tak ważne jest docenienie ich zaangażowania w budowanie mostów międzykulturowych  i współpraca na zasadzie partnerstwa.

 

IMG_20180129_205618.jpg
IMG_20180129_205656.jpg
received_1996983260318551.jpeg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter