Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo

17 lutego br. w Auli A Centrum Dydaktycznego odbył się Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo, organizowany przez pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu, a skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - przyszłych, potencjalnych studentów.

Atrakcje dla odwiedzających przygotowały: mgr Dominika Robak - Specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz: dr Barbara Baranowska - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM, Zuzanna Zawadzka - studentka studiów II stopnia na kierunku Położnictwo i jego koordynatorka, Katarzyna Górniak - przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Położnych i inni studentci kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu. Inicjatorem wydarzenia było Biuro Informacji i Promocji WUM.

Spotkanie zainaugurowało, zaplanowane na bieżący rok, Dni Promocyjne Kierunków WNoZ - dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego

Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo zaszczycili swoją obecnością Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski oraz Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo - prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn. Wśród uczestników spotkania byli m.in. uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu, XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Jose Marti w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie oraz studenci kierunku Położnictwo WNoZ WUM. 

W ramach pierwszej części spotkania wyświetlono film - slideshow promocyjne o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz przedstawiona została prezentacja poświęcona ofercie kształcenia i działalności Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz sukcesom pracowników i studentów WNoZ-u. 

Później, głos zabrali Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo - prof. Piotr Węgrzyn oraz studencka koordynatorka ds. kierunku Położnictwo - Zuzanna Zawadzka. Profesor wyjaśnił m.in. definicję i postrzeganie zawodu położnej; Zuzanna Zawadzka opowiedziała o warunkach rekrutacji, zasadach studiowania na kierunku Położnictwo, realizowanych na nim przedmiotach oraz o działalności studenckiej w dziedzinie położnictwa.

W dalszym etapie Dnia Promocyjnego odbył się wykład pt. „Dlaczego warto zostać położną? - o pasji życia i perspektywach zawodowych”, poprowadzony przez dr Barbarę Baranowską, która przedstawiła m.in. potencjalne miejsca pracy dla absolwentów kierunku Położnictwo WNoZ WUM. Następnie, Katarzyna Górniak zaprezentowała działalność i osiągnięcia SKN-u Położnych - Koła funkcjonującego przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM, w ramach którego studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zainteresowań z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, czy neonatologii i opieki neonatologicznej. Członkowie Koła promują zawód położnej, uczestnicząc m.in. w różnego rodzaju piknikach i festiwalach naukowych. 

Dużą atrakcję programu stanowiło zwiedzanie pracowni: noworodkowej, położniczej i ginekologicznej, zlokalizowanych w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Wizyty w pracowniach odbyły się w towarzystwie nauczycieli akademickich oraz studentek Położnictwa, które prezentowały fantomy wykorzystywane podczas zajęć i ich zastosowanie w praktyce oraz odpowiadały na liczne pytania uczestników.

Na zakończenie, goście Dnia Promocyjnego otrzymali zakładki do książek, broszurki promocyjne z ofertą edukacyjną Wydziału, informatory ogólnouczelniane oraz gadżety: długopisy i smycze z logo WNoZ-u. 

 

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter