Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasza Uczelnia na targach edukacyjnych Perspektyw

W dniach 23-24 lutego br. odbył się XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2018. W salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowały się najlepsze publiczne i niepubliczne uczelnie z Polski i zagranicy, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, który przywitał gości honorowych i wszystkich uczestników wydarzenia. Do przybyłych zwrócili się także wiceprezydent Warszawy – Włodzimierz Paszyński oraz Rektor Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Wszyscy zainteresowani studiowaniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mogli odwiedzić stanowisko, na którym przedstawiciele Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia: Katarzyna Zielińska, Monika Bułka i Beata Jadacka udzielały szczegółowych informacji dotyczących oferty edukacyjnej naszej Uczelni oraz zasad tegorocznej rekrutacji. Do studiowania na Wydziale Nauki o Zdrowiu zachęcała również Dominka Robak z Dziekanatu WNoZ. Dodatkowo, liczna grupa naszych studentów dzieliła się swoją wiedzą o praktycznym wymiarze kształcenia na Uniwersytecie.

Młodzież odwiedzająca Salon Edukacyjny miała także okazję uczestniczyć w prezentacji WUM, którą poprowadził Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel.

Warszawskie targi organizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” stanowią cykliczną inicjatywę, która służy pomocą młodym ludziom w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Tegoroczny Salon odbył się pod honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jana Szmidta.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_1440.jpg
IMG_1467.jpg
IMG_1484.jpg
IMG_1551.jpg
IMG_1560.jpg
IMG_1578.jpg
IMG_1592.jpg
IMG_1638.jpg
IMG_1655.jpg
IMG_1676.jpg
IMG_1702.jpg
IMG_1712.jpg
IMG_1785.jpg
IMG_1800.jpg
IMG_1819.jpg
IMG_1934.jpg
IMG_1939.jpg
IMG_1956.jpg
IMG_1996.jpg
IMG_2085.jpg
IMG_2122.jpg
IMG_2140.jpg
IMG_2245.jpg
IMG_2316.jpg
IMG_2361.jpg
IMG_2384.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter