Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

List Intencyjny pomiędzy WUM i Instytutem Hematologii i Transfuzjologii podpisany

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, w obecności Podsekretarz Stanu w Min. Zdrowia Pani Katarzyny Głowali podpisali 28 lutego 2018 r. list intencyjny dotyczący wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego, poszerzenia bazy dydaktycznej i usługowej w zakresie hematologii, hematoonkologii, transfuzjologii, inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz podwyższenia standardów i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w tych dziedzinach.

Celem podpisania niniejszego Listu Intencyjnego jest potwierdzenie zainteresowania obu stron działaniami na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia kadr medycznych, wytyczania kierunków rozwoju medycyny w dziedzinie w dziedzinie hematologii, hematoonkologii, transfuzjologii, inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz podwyższenia standardów i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w tych dziedzinach.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_3601.jpg
IMG_3619.jpg
IMG_3643.jpg
IMG_3650.jpg
IMG_3657.jpg
IMG_3672.jpg
IMG_3703.jpg
IMG_3727.jpg
IMG_3739.jpg
IMG_3749.jpg
IMG_3767.jpg
IMG_3798.jpg
IMG_3802.jpg
IMG_3813.jpg
IMG_3817.jpg
IMG_3829.jpg
IMG_3856.jpg
IMG_3896.jpg
IMG_3918.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter