Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM)

28 lutego 2018 r. na naszej Uczelni odbyło się już po raz drugi spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni w niej rolę Zastępcy Przewodniczącego.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące nadesłanych Kwestionariuszy samooceny przeprowadzonej na kierunku lekarskim, omówiono harmonogram wizytacji Komisji oraz zaprezentowano projekt „Certyfikatu Jakości” jaki będą otrzymywać Uczelnie po zakończeniu procedury oceny. Ważne miejsce w dyskusji zajęła sprawa akredytacji PKA w World Federation for Medical Education (WFME) - pozarządowej organizacji zajmującej się edukacją i szkoleniem lekarzy na całym świecie. Jej głównym celem jest „poprawa jakości edukacji medycznej na całym świecie, z promowaniem najwyższych standardów naukowych i etycznych w edukacji medycznej". To właśnie (WFME) opracowuje standardy edukacji medycznej i promuje akredytację szkół medycznych.

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_3435.jpg
IMG_3469.jpg
IMG_3480.jpg
IMG_3490.jpg
IMG_3499.jpg
IMG_3502.jpg
IMG_3508.jpg
IMG_3513.jpg
IMG_3518.jpg
IMG_3523.jpg
IMG_3524.jpg
IMG_3542.jpg
IMG_3548.jpg
IMG_3552.jpg
IMG_3555.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter