Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie umowy między WUM a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

13 kwietnia 2018 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę, która otwiera drogę do powstania nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych WUM.

Umowę podpisali JMR prof. Mirosław Wielgoś i Ms Sandrine Croset (Director, Baltic Sea and Northern Europe Department EBI) w obecności Witolda Słowika -Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowali również: Prorektorzy: prof. dr hab. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Prodziekan WLD -  prof. dr hab. Kazimierz Szopiński, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Piotr Wroczyński, Kanclerz WUM – mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza – mgr Dorota Gawrońska – Wójcik, a także: dr Grzegorz Niewiński – Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i dr Marcin Kaczor – Kierownik Projektu nowego Centrum Symulacji Medycznych.

Ze strony EBI obecni byli także: Vasco Amaral Cunha – Loan Officer, Poland and Baltic States, Public lending and infrastructure, Baltic Sea and Northern Europe Department, Andrea Morawski – Senior Media Officer EIB.

Otwierając spotkanie, JMR prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, że środki, które dzięki temu porozumieniu uzyskamy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozwolą nam zapewnić finansowanie dla utworzenia niezależnego innowacyjnego ośrodka oferującego najnowocześniejsze rozwiązania służące szkoleniu przed- i podyplomowemu".

Powstanie Centrum Symulacji Medycznych pozwoli na poprawę jakości praktycznej strony edukacji medycznej, zdobywanie doświadczenia w zakresie scenariuszy leczenia medycznego i opieki nad pacjentem. Doświadczenia istniejących już ośrodków symulacji medycznych pokazują, że takie szkolenia zwiększają efektywność praktycznego kształcenia studentów kierunków medycznych oraz pewność przeprowadzanych procedur medycznych, a także poprawiają opiekę nad pacjentem praktykujących już lekarzy.

"Jestem przekonany, że wspólny wkład Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaowocuje powstaniem Centrum Symulacji Medycznych z prawdziwego zdarzenia, co przełoży się na leczenie pacjentów, bo to przecież my: lekarze i nasza Uczelnia jesteśmyi pracujemy dla nich." – dodał prof. Mirosław Wielgoś.

– Jest to bardzo ważny projekt dla EIB. Po raz pierwszy wspieramy szkołę wyższą w Polsce bez pośrednictwa Ministerstwa Finansów – podkreśliła Sandrine Corset (Director, Baltic Sea and Northern Europe Department EBI).

O zaletach istniejącego już Centrum, a także potrzebie budowy nowoczesnego ośrodka symulacji medycznych, spełniającego europejskie i światowe standardy mówił w swojej prezentacji Kierownik Projektu CSM – dr Marcin Kaczor, który pracując na co dzień ze studentami najlepiej wie, jakie korzyści w kształceniu przyszłych medyków niesie profesjonalny ośrodek symulacji medycznych.

Krótkie podsumowanie dotychczasowych inwestycji w Polsce w ramach Planu Junckera przedstawił Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju. Zaznaczył, że „ (…) inwestycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to już dwudzieste przedsięwzięcie z Polski, które otrzymało wsparcie w ramach Planu Junckera.  Sześć kolejnych ma już pozytywną decyzję Banku i czeka na podpisanie umowy. To w sumie ponad 10 miliardów złotych finansowania z EBI na 26 inwestycji. Taki wynik daje nam piąte miejsce w Europie”.

Wsparcie EIB w wysokości 100 mln PLN (ok. 24 mln EUR) pozwoli także na modernizację budynków Wydziału Farmaceutycznego i gmachu przy ul. Litewskiej.

Centrum Symulacji Medycznych WUM

Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie największym tego typu obiektem w Polsce. W budynku stworze będą warunki do przeprowadzania symulacji operacyjnych z zakresu intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii, anestezjologii, ginekologii i położnictwa. Całość obiektu dzieli się na strefy dydaktyczno-administracyjną oraz socjalną, przewidzianą jako spiralną rzeźbę przechodzącą przez wszystkie kondygnacje i docierającą na zewnątrz budynku w formie tarasów widokowych. CSM zaprojektowała firma KVP Medic.


Marta Wojtach, Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter