Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

18 kwietnia br. odbyła się jubileuszowa, X edycja Warszawskich Dni o Żywieniu Człowieka. konferencję, której patronował JM Rektor WUM – prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś, poświęcono wybranym współczesnym problemom żywienia człowieka.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Żywienia Człowieka, we współpracy z  Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN i Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz SKN Żywienia Człowieka.

Konferencję otworzyła przewodnicząca Komitetu Naukowego – dr hab. inż. Iwona Traczyk, która przywitała Władze Wydziału Nauki o Zdrowiu reprezentowane przez Dziekana – prof. Piotra Małkowskiego i Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego – dr hab. Joannę Gotlib. Słowa powitania skierowała także do wszystkich gości, organizatorów i sponsorów.

Do przybyłych zwrócił się Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, który dziękując za zaproszenie i gratulując organizacji wydarzenia, podkreślił znaczenie dobrej diety w zachowaniu zdrowia zarówno pojedynczego człowieka, jak i całej populacji.

Konferencja składała się z dwóch Sesji Naukowych, podczas których głos zabrali eksperci reprezentujący naszą Uczelnię oraz zewnętrzne ośrodki akademickie i instytucje naukowe. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się te dotyczące pozytywnej roli ruchu w utrzymaniu zdrowia, wpływu diety na mózg, oceny skuteczności preparatów probiotycznych oraz standardów diagnostyki alergii pokarmowej. Prelegenci omówili także zagadnienia związane z: podstawowymi zasadami prawidłowego żywienia – takimi rola  śniadania, dietą seniorów, żywnością określaną jako „superfoods” i sokami w diecie. Zaprezentowano także opracowane przez Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN standardy kształcenia dietetyków w Polsce, podkreślając konieczność uregulowania przepisów odnoszących się do zawodu dietetyka.

Program konferencji objął także Sesję Plakatową, podczas której zorganizowano konkurs prac. Spośród 29 zaprezentowanych plakatów wybrano 5, które decyzją Jury otrzymały nagrody. Laureatami zostali: Olga Barbarska, Gabriela Olędzka, Aleksandra Wesołowska za plakat „Podział pokarmu z banku mleka kobiecego - propozycja wprowadzenia systemu oznaczeń”;
Katarzyna Czarnecka, Beata Sińska za plakat „Neofobie żywieniowe dzieci w wieku 3-6 lat w ocenie rodziców;
Marta Lewandowska, Alicja Kucharska za plakat „Analiza trudności związanych z przestrzeganiem zasad prawidłowego żywienia przez dzieci chore na cukrzycę typu 1”; Monika Zielińska, Daria Masztalerz, Jadwiga Hamułka  za plakat „Czynniki wpływające na spełnienie zalecenia wyłącznego karmienia piersią do końca 6 miesiąca życia" oraz Anna Anyżewska, Agata Wawrzyniak za plakat „Wpływ programu żywieniowego na zwyczaje i zachowania żywieniowe sportowców amatorów.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja, w której uczestniczyli prelegenci i studenci.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter