Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie wystawy z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej

19 kwietnia w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Węgrzyn otworzyli ekspozycję przygotowaną z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej.

W otwarciu wystawy uczestniczyli także Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPDSK Marta Kuczabska, rodzice z dziećmi dotkniętymi chorobą, reprezentantki Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepuklina Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik” – prezes Monika Dąbrowska i Małgorzata Witkowska oraz przedstawiciele zespołów zajmujących się pacjentami z przepuklinami przeponowymi i innymi wadami wrodzonymi.

Spotkanie otworzył prof. Piotr Węgrzyn (Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii WNoZ, Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo WNoZ), którego Klinika współpracowała ze Stowarzyszeniem „Zuzik” przy organizacji wystawy. Poproszony o zabranie głosu Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś przypomniał wysiłki własne i zespołu specjalistów I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, zmierzające do rozpoczęcia w Polsce wykonywania operacji wewnątrzmacicznych u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową. Zakończone sukcesem starania doprowadziły do przeprowadzenia 17 lutego 2014 roku w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM pionierskiego zabiegu, którego dokonał zespół w składzie: dr Przemysław Kosiński i prof. Mirosław Wielgoś, pod nadzorem prof. Jacques'a Jani z Brukseli. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosiły także: dr Krystyna Bober-Olesińska z Kliniki Neonatologii Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Małgorzata Witkowska ze Stowarzyszenia „Zuzik”.

Wystawę prezentującą fotografie dzieci, którym udało się wygrać z wrodzoną przepukliną przeponową, będzie można obejrzeć w Szpitalu Pediatrycznym (I piętro) do 30 maja 2018 roku.

 

Cezary Ksel
Biuro prasowe

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter