Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego”

8 maja odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Czyste ręce ratują życie”. Tematem wiodącym spotkania była profilaktyka zakażeń miejsca operowanego. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora naszej Uczelni oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła dr hab. Aneta Nitsch-Osuch - kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich i Dziekańskich naszej Uczelni: prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan I WL ds. studenckich I, II i III roku i dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Zaproszenie organizatorów przyjęli także: dr Izabela Kucharska - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Andrzej Wojtczak – wieloletni przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dr Agnieszka Chojecka – kierownik Laboratorium Zakładu Bakteriologii PZH, dr hab. Dorota Cianciara z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM – dr hab. Piotr Tyszko.

Do uczestników konferencji zwróciła się prof. Barbara Górnicka, która dziękując za zaproszenie, wyraziła przekonanie, że konferencja to niezwykle ważne spotkanie w kalendarzu uczelnianych wydarzeń. Podkreślając jej interdyscyplinarny charakter, zauważyła, że prezentowane treści dotyczą wszystkich lekarzy biorących udział w procesie terapeutycznym.

Głos zabrał także Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, który pogratulował organizatorom pomysłu i postępów w organizacji. Wyraził się także z uznaniem o podejmowanych przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego działaniach edukacyjnych.

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch zwracając się do zebranych, stwierdziła, że na zakażenia szpitalne nazywane „cichą pandemią” cierpi na świecie 500 tys. pacjentów - spośród których 50 tys. umiera, zaś częstość zakażeń szpitalnych w Polsce szacowana jest na 6 procent - co jest wskaźnikiem nieodbiegającym od średniej europejskiej. Zauważyła jednak, że główną postacią zakażeń, z jaką się spotykamy w kraju, są zakażenia miejsca operacyjnego i to właśnie zadecydowało o wyborze tematyki konferencji.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi w kontekście świadczeń zdrowotnych: przeanalizowano sytuację epidemiologiczną, omówiono problem antybiotykooporności i odniesiono się do problemu zakażeń w kontekście roszczeń pacjentów. Wiele uwagi poświęcono także profilaktyce i leczeniu zakażeń miejsca operacyjnego, w tym aktualnym wytycznym WHO.

Grono prelegentów stanowili: dr Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dr hab. Ernest Kuchar i dr Monika Wanke-Rytt z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, dr hab. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Położnictwa WUM, dr hab. Maciej Kosieradzki z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, dr Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz dr hab. Aneta Nitsch Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.


Zwieńczeniem konferencji była dyskusja.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter