Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnanie Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania

15 maja 2018 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania – Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1989, Organizatora i Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu w latach 2001-2006. Profesor całe swoje życie związał ze swoją Alma Mater.

Akademicki charakter uroczystości pogrzebowych podkreślony został wejściem do Domu Pogrzebowego na Wojskowych Powązkach pocztu sztandarowego wraz z uniwersyteckim orszakiem, w którym uczestniczyli: JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy: prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Andrzej Deptała, Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Bolesław Samoliński, Prodziekan I WL dr hab. Przemysław Kunert, Prodziekan WLD prof. Kazimierz Szopiński, Prodziekan WF dr hab. Piotr Luliński.

W ostatniej drodze Profesora Jerzego Szczerbania uczestniczyli również byli rektorzy naszej Uczelni: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Marek Krawczyk, a także inni zasłużeni dla naszego Uniwersytetu profesorowie, w tym prof. Bożenna Gutkowska, prof. Mieczysław Szostek, prof. Longin Marianowski, prof. Ryszard Aleksandrowicz. Obecni byli: pracownicy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby wraz z Kierownikiem prof. Krzysztofem Zieniewiczem, pracownicy Katedr, Klinik, Zakładów, administracji oraz młodzież akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Mowy pogrzebowe podczas uroczystości wygłosili JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby prof. Krzysztof Zieniewicz oraz prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w latach 1998-2016.

Urna z prochami Pana Rektora Profesora Jerzego Szczerbania złożona została na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. Pana Profesora pożegnała najbliższa Rodzina – żona Eugenia, synowie Piotr i Andrzej, władze i pracownicy naszej Uczelni oraz przyjaciele, a towarzyszył im Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz fragment poezji Wisławy Szymborskiej –  „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
22.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter