Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowe Impact Factors czasopism z grupy Editors' Club

W ogłoszonym przez firmę Claritive Analytics (dawniej – Thomson Reuters) rankingu Journal Citation Reports znalazły się periodtyki, których redaktorami naczelnymi lub zastępcami redaktorów naczelnych są naukowcy WUM zrzeszeni w Editors’ Club.

Intersdyscyplinarna Baza JCR stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości czasopism - ich merytorycznej jakości i siły oddziaływania w świecie nauki.

Wśród wymienionych czasopism, należących do stworzonej w 2016 r. na naszej Uczelni grupy Editors' Club, znajdują się tytuły wiodące w swoich dziedzinach i zajmujące w rankingach pozycję w pierwszym kwartylu Q1 np. „Leukemia” (Associate Editor - prof. Mariusz Ratajczak)  oraz “Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology” (Associate Editor - prof. Lidia Rudnicka). W grupie wydawanych w Polsce czasopism biomedycznych najwyższy IF posiada obecnie „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” kierowane przez prof. Andrzeja Górskiego.

Tabela prezentująca udział pracowników WUM w komitetach redakcyjnych czasopism

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter