Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Delegacji Parlamentarnej z Mołdawii

2 lipca 2018 w siedzibie naszej Uczelni odbyła się wizyta delegacji Komisji ds. Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Parlamentu Republiki Mołdawii, jak również Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Mołdawii w Polsce – Pana Iurie Bodruga.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu Mołdawii: Minister Valentina Buliga – Przewodnicząca, Valentina Stratan - Zastępca, Octavian Grama – Zastępca, Valentina Rotaru – Członek, Valerian Bejan – Członek, Valeriu Sava – Doradca, Victoria Muntean – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Mołdawii. Komisję Zdrowia Sejmu RP reprezentowali: Monika Żołnierowicz-Kasprzyk, Małgorzata Siedlecka-Nowak i Jakub Stefański.

Gości powitała i przedstawiła naszą Uczelnię Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło. Ze strony WUM w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Bożena Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, prof. Rafał Krenke - Prodziekan ds. studenckich IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego, Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk oraz doświadczenia w zakresie reformy systemu opieki zdrowotnej, reformy systemu szpitali, funkcjonowania uczelni medycznych oraz wykonywania zawodu lekarza. W trakcie dyskusji obszernie zaprezentowano funkcjonowanie WUM, strukturę szpitala pediatrycznego i zasady jego działania, szpitale WUM, zasady dystrybucji leków i przetargi. Jego Ekscelencja Ambasador Mołdawii – Pan Iurie Bodrug zaproponował nawiązanie współpracy dydaktycznej i naukowej z Państwowym Uniwersytetem Mołdawskim.

Delegacja gościła również w najnowocześniejszym szpitalu pediatrycznym w Polsce - Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM.

Pani Minister Buliga i JE Ambasador Bodrug wyrazili słowa najwyższego uznania po wizycie w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter