Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu oraz logopedia ogólna i kliniczna

13 lipca, w trakcie uroczystego dyplomatorium, świadectwa ukończenia studiów z rąk Władz Rektorskich oraz Dziekańskich odebrało 65 absolwentów elektroradiologii, 49 absolwentów logopedii ogólnej i klinicznej oraz 28 absolwentów audiofonologii z protetyką słuchu. Gospodarzem ceremonii był prof. dr hab. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego.

W wydarzeniu udział wzięli: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski - Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. studiów licencjackich i magisterskich, dr hab. Magdalena Malejczyk – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Kazimierz Szopiński - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego do Spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr hab. Katarzyna Koziak - Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą. Obecni byli zarówno nauczyciele akademiccy oraz kierownicy jednostek, w których absolwenci odbywali zajęcia, a także rodziny i przyjaciele bohaterów uroczystości.

Gości przywitał prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego. Do bohaterów uroczystości mówił: „Chcielibyśmy, aby praca w zawodzie, który Państwo wybrali, do której przygotowywaliście się przez ostatnie 3 lata, dała wiele satysfakcji. Jestem pewien, że praca z pacjentami, która wymaga nieprzeciętnego poświęcania da Państwu tę satysfakcję.” Następnie złożył absolwentom gratulacje, życząc wielu sukcesów w imieniu własnym oraz grona nauczycieli akademickich i całej społeczności WUM. Do zebranych zwróciła się również Prorektor – prof. Barbara Górnicka, która wyraziła radość z faktu, iż może świętować razem z absolwentami ich ogromny sukces oraz ukoronowanie ciężkiej pracy. Wyraziła przekonanie, że satysfakcja i radość z wykonywanego zawodu, przyćmi wszelkie trudy i niedogodności, z którymi będzie się trzeba zmagać w codziennej pracy. Na koniec dodała: „mam nadzieję, że tego wszystkiego doświadczyliście, że oprócz zdobytej wiedzy i przygotowania do zawodu, spędziliście w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wspaniały i niezapomniany czas, który w przyszłości będziecie zawsze czule wspominać”.

Po przemowach prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski - Prodziekan I Wydziału Lekarskiego odczytał treść ślubowania, a absolwenci chóralnie wypowiedzieli słowa „ślubuję i przyrzekam”.

Dyplomy wręczyła prof. Barbara Górnicka, prof. Paweł Włodarski i prof. Krzysztof Czajkowski.

Po wręczeniu przemówiła Daria Skoczylas – absolwentka studiów licencjackich na kierunku elektroradiologia. Skierowała słowa uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do ich dzisiejszego sukcesu. Dziękowała wykładowcom, którzy zawsze wspierali i mobilizowali swoich studentów, dzięki czemu ci ostatni skończyli studia bogaci w wiedzę i doświadczenia. Wyraziła również wdzięczność pod adresem rodziców, dzięki którym nauczyli się oni, wydawałoby się banalnej, ale trudnej sztuki życia. Zakończyła słowami Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca. Ale być może, jest to koniec początku!”.

Uroczystość zakończyła pieśń „Gaudeamus Igitur” oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter