Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii

Prof. Mirosław Wielgoś - kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii, JM Rektor naszej Uczelni w kadencji 2016-2020, został nominowany przez Ministra Zdrowia w czwartek, 19 lipca br.  

Minister powołuje konsultantów spośród specjalistów z medycyny, farmacji oraz innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Konsultanci krajowi inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań; prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie; doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych; opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski; opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter